Ei oppi ojaan kaada – pari sanaa työvoimakoulutuksista

Ei oppi ojaan kaada – pari sanaa työvoimakoulutuksista

vieraskynä | Teemu Ahtonen

Työvoiman kouluttaminen työmarkkinoille kuuluu työ- ja elinkeinotoimiston perustehtäviin, ja näitä kouluttamiseen liittyviä asioita pohdiskellaan Kainuun TE-toimistossa päivittäin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Eikä asioiden käsittelyä useinkaan jätetä pelkästään pohdinnan asteelle, vaan siitä siirrytään sujuvasti seuraaviin vaiheisiin.

Erilaisten koulutusten toimeenpaneminen vaatii pohdintaa, suunnittelua, hankintaa, toteuttamista, seurantaa ja arviointia, ja taas pohdintaa, suunnittelua ja niin edelleen. Tätä jumppaa jatketaan aina niin kauan, kunnes voidaan varmistua, ettei tarjottava oppi ketään ojaan kaada.

Osaavaa työvoimaa erilaisiin työtehtäviin saadaan esimerkiksi erilaisten työvoimakoulutusten avulla. Työvoimakoulutuksen tavoitteena on parantaa työnhakijan ammattitaitoa ja mahdollisuuksia saada työtä tai säilyttää työpaikka. Sillä voidaan myös tukea esimerkiksi yrittäjyyttä.

Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Koulutus on osallistujille maksutonta, ja sen ajalta maksettavasta korvauksesta voi tiedustella tarkemmin esimerkiksi omalta työttömyysetuuden maksajalta.

Työvoimakoulutusta toteutetaan monilla tavoilla. Koulutettava voi osallistua opetukseen etänä tai paikan päällä ja työtehtäviä voi harjoitella oppilaitoksen tai työnantajan tiloissa.

Koulutuksia suunnitellaan kaikki toimialat huomioon ottaen ja silmällä pitäen. Myös koulutusten sisällöt ja laajuudet vaihtelevat, ja toteutuksessa otetaan huomioon koulutettavan aiempi osaaminen.

Jokaiselle siis löytyy varmasti jotakin sopivaa ja mieluisaa uutta opittavaa. Kiinnostaisiko sinua työskennellä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, sahateollisuudessa vai kenties fotoniikan parissa?

Koko ajan on myös koulutusten suunnittelupuolella pidettävä tuntosarvet ylhäällä ja muistettava, että maailma muuttuu. Työelämä ja yritysten tarpeet muuttuvat, työnantajien tarvitsema osaaminen muuttuu. Ihmisten oppimistavatkin ovat erilaisia. Kaikkia edellä mainittuja asioita on TE-toimistossa pohdittava, kun tulevia koulutuksia suunnitellaan.

Työvoimakoulutukseen hakua

Työvoimakoulutuksia on haussa jatkuvasti, ja niiden tarjonta täydentyy pitkin vuotta. Tarkempaa tietoa koulutuksista löydät esimerkiksi TE-palveluiden nettisivuilta, josta löytyvät haussa olevat työvoimakoulutukset niin Kainuussa kuin muuallakin.

Työvoimakoulutukset ovat oiva tapa päivittää nykyistä osaamista tai oppia jotain täysin uutta. Niiden kautta voi esimerkiksi edistää omaa alanvaihtoa, mikäli nykyinen ala ei enää jostain syystä työllistä tai ole muuten mahdollinen.

Onneksi tänä päivänä monissa eri alojen työtehtävissä on paljon samankaltaisuutta keskenään, vaikka toimialat lähtökohtaisesti poikkeaisivatkin toisistaan. Usein asenne ratkaisee!

Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X