Eläinavusteinen toiminta osana työllisyydenhoitoa

Eläinavusteinen toiminta osana työllisyydenhoitoa

Olen Kaija Seppänen ja toimin työllisyysohjaajana Suomussalmella. Toimistoni sijaitsee kunnantalolla ja perjantaisin työskentelen yleensä työpalvelukeskus Miilussa. Työssäni toteutan myös eläinavusteista ohjausta, josta kerron lisää tässä kirjoituksessani.

Kiinnostukseni eläinavusteiseen toimintaan heräsi sosionomiopintojen parissa. Tein sijaisuutta opintojen ohessa erityisnuorten kanssa ja koirani Taavo oli usein mukanani. Niinä päivinä, kun Taavo oli mukana, huomasin nuorissa eron. Miten he aktivoituivat toimintoihin eri tavalla, kun koira hääräsi mukana tai rauhoittuivat koiran läheisyydestä kipeistä asioista puhuttaessa. Usein kävikin niin, että nuori puhui Taavolle, silittäen koiraa tai kiertäen Taavon kiharaista karvaa sormiensa ympärille. Minun tehtäväkseni jäi vai kuunnella ja tehdä tarvittaessa täydentäviä kysymyksiä. Taavo myös innosti liikkumaan, kun nuori sai mahdollisuuden taluttaa koiraa.

Espanjanvesikoira Taavo, 5 vuotta. Kasvatus- ja kuntoutuskoiraksi 2018, suorittanut hyväksytysti soveltuvuustestin. Virallisen kasvatus- ja kuntoutuskoiran tulee myös suorittaa työnäyte. Taavo antaa työnäytteen tämän vuoden puolella.

Elokuussa 2018 alkoi ensimmäinen pohjoisessa järjestetty (Oulu, JAMK) Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö täydennyskoulutus. Hain ja pääsin mukaan koulutukseen. Koulutus antoi pohjaa ja luottamusta siihen, miten eläintä voidaan hyödyntää erilaisten ihmisten kuntoutuksessa ja kohtaamisissa. Sain vahvistuksen kokemuksilleni, joita olin huomannut jo sijaisuutta tehdessäni. Koulutus vahvisti myös tunteenpaloa, että olen oikealla polulla.

Eläin tuo mukanaan lukuisia positiivisia vaikutuksia

Eläinavusteista työtä on tehty menestyksekkäästi aiemmin mm. kouluissa, vanhustyössä sekä mielenterveyskuntoutujien parissa. Eläimen läsnäoloon liittyvätlukuisat rauhoittavat vaikutukset on voitu todentaa useissa tutkimuksissa ja eläin voi edistää asiakkaan kuntoutusta monin tavoin. Sen läsnäolo laskee stressiä, motivoi, auttaa keskittymään, opettaa vuorovaikutustaitoja, on itsetunnon kohottaja, lisää sosiaalisuutta, toimii tunteiden peilinä, auttaa oppimaan sekä toimii tukena ja turvana. Eläin on myös aidosti läsnä eikä koskaan arvostele.

Parasta eläinavusteisessa ohjauksessa on, kun huomaa miten paljon eläin rentouttaa asiakkaan oloa. Jo pelkästään asenne, jolla asiakas tulee tapaamiseen, on rennompi, kun keskustelu ei pyöri pelkästään työllisyyden tai velvoitteiden ympärillä vaan rytmittyy asioihin, joista asiakas on kiinnostunut. Kun voimme tarjota mahdollisimman asiakaslähtöisen tapaamisen, kantaa se myös asiakasta eteenpäin.

Kun eläimellä on näin merkittävä vaikutus asiakastapaamisiin, niin miksi emme hyödyntäisi sitä myös työllisyyden hoidossa? Kun työllisyyden kuntakokeilu alkoi vuoden 2021 alussa, oli itsestään selvää, että se antaisi mahdollisuuden kokeilla jotain uutta. On mahtavaa, että eläinavusteinen toiminta sai vihreää valoa johtoportaassa.

Minä ja Taavo työpalvelukeskus Miilulla, kotoisaksi sisustetussa asiakastapaamishuoneessa.

Eläin voi motivoida myös liikkumaan

Nepsy-valmennuksissa tehdään harjoitteita yhdessä koiran kanssa. Harjoitteet tuovat asiakkaalle lisäarvoa ja vahvistavat itsetuntoa, koska niiden kautta tulee tunne, että pystyy kommunikoimaan koiran kanssa ja vaikuttamaan sen toimintaan.

Itselläni on visiona, että Nepsy-valmennuksessa voisimme myös jumpata koira-avusteisesti  mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä myös osatyökykyisten asiakkaiden kanssa. Olen yhdeltä koulutukseltani myös eläintenkouluttaja (at), sekä dobo-koulutusohjaaja. Dobo on vuonna 2010 kehitetty koiran ja ohjaajan yhteinen liikuntalaji. Sen tavoitteena on sekä koiran että omistajan lihaskunnon, tasapainon, kehonhallinnan sekä liikkuvuuden parantaminen. Dobossa jumpataan yksin, yhdessä koiran kanssa, mutta myös siten, että asiakas ohjaa koiraa ja koira tekee jumppaliikkeitä yksin.

Jokainen meistä tietää, mitä liikunta tuo ihmiselle! Ideana olisi, että nämä asiakkaat saataisiin kiinnostumaan itsensä hyvinvoinnista, jos koira olisi mukana toiminnassa. Jo nyt muutaman kerran olemme käyneet Miilussa olevien asiakkaiden kanssa kävelyllä ja innokkaita koiran taluttajia on ollut.

Kiinanharjakoira Teppo, 2 vuotta. Opettelee kasvatus- ja kuntoutuskoiran asioita kisällinä mestari-Taavon opissa. Teppo tuli kuvioihin, koska ajatuksissa oli, että koira, jolla ei ole karvoja, voi avata aistiärsykkeitä, myönteisessä mielessä. Koiran ulkonäkö voi myös herättää kiinnostusta ja erilaisia ajatuksia.

Suunnitteilla on ”tassuterapian” lisäksi myös ”turpaterapiaa”. Hevosavusteista toimintaa tulisi tarjoamaan vieraskielisten työllisyysohjaaja Riikka Paasimaa, joka on kouluttautunut sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan.

Antoisa työ, joka jaksaa yllättää

Koskaan ei voi etukäteen tietää, miten eläinavusteinen päivä menee, vaikka koirat ovat koulutettuja tehtäviinsä. Tilanteisiin voi vaikuttaa niin moni asia. Olen käynyt monia hyviä keskusteluja asiakkaiden kanssa siitä, miten eläin toimii ja päässyt kertomaan esimerkiksi koiran lajityypillisestä käyttäytymisestä sekä eettisyydestä koiran käsittelyssä ja kouluttamisessa.

Jaksan itsekin yllättyä miten onnistuneesti koira pystyy joissain tilanteissa lukemaan asiakasta – esimerkiksi laittamalla pään asiakkaan polvelle rauhoittaakseen häntä ja kun asiakas rauhoittuu, antamalla hänelle taas tilaa menemällä omalle paikalleen. Koira on myös auttanut asiakasta voittamaan koirapelkonsa, siksi onkin tärkeää, että eläinavusteisessa työssä on koulutettu / testattu eläin.

Kirjoittanut
Kaija Seppänen

Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X