Etätyöstä voi tulla uusi normaali

johtajuutta tarvitaan paikkariippumattoman työn vakiinnuttamiseksi

Etätyöstä voi tulla uusi normaali

vieraskynä | Tytti Määttä

Jo ennen koronakriisiä oli nähtävissä, että paikkariippumatonta työtä pidetään mahdollisuutena. Alueellisen uudistamisen valmistelun tueksi valtionvarainministeriö tilasi analyysin konsulttitoimisto MDI:ltä. Analyysissa tuotettiin arvio maakunnittain. Analyysi olettaa, että paikkariippumattomuus ja monipaikkaisuus vaikuttaisivat negatiivisesti lähinnä Uuteenmaahan. Itse uskon, että Uudellamaallakin vaikutukset maakunnan sisällä voivat olla toisia alueita hyödyttäviä.

Analyysin mukaan suurimmat hyötyvät alueet olisivat Kanta- ja Päijät-Häme sekä kohtuullisessa määrin Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa sekä laajaa korkeakoulutustoimintaa tarjoavat maakunnat. Vähäisin hyöty syntyisi Kainuulle ja Keski-Pohjanmaalle. Maakuntien sisällä paikkariippumattomuus voisi hyödyntää keskuskaupunkien ulkopuolisia alueita.

Analyysissa arvioidaan, että monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden vaikutukset esimerkiksi aluetalouteen ja -kehitykseen jäävät suhteellisen vähäisiksi maakuntatasolla. Joissain tapauksissa vaikutuksia voisi olla. Lisäksi nähdään, että monipaikkaisuus ja paikkariippumattomuus kasvattaisivat valtion houkuttelevuutta työnantajana.

Sidosryhmien edustajat toivat vahvasti esille näkökulmaa positiivisen kierteen potentiaalista, joka paikkariippumattomalla työllä syntyisi. Lisäksi korostettiin, että varsinkin pienemmille paikkakunnille jo vähäinen määrä kriittistä osaamista ja uusien ihmisten näkemyksiä voi olla merkittävä. Koronakriisi on osoittanut, että etätyön potentiaali on jopa suurempi, mitä on osattu arvioida.

Paikkariippumattomalla työllä ja etätyömahdollisuuksien laajentamisella on nähtävissä seuraavia myönteisiä vaikutuksia:
• lisää mahdollisuutta työskennellä vapaa-ajan asunnolta käsin, ja näin lisää vapaa-ajan asunnon sijaintipaikkakunnalla vietettyä aikaa
• lisää mahdollisuuksia yhdistää lomamatka ja paikkariippumaton työ pitemmäksi viipymäksi matkailualueilla
• mahdollistaa erityisesti nyt asuinpaikkakunnan ja työpaikkakunnan välillä liikkuville mahdollisuuden vähentää työmatkustamista ja liikkumisesta aiheutuvia päästöjä, sekä lisätä asuinpaikkakunnalla vietettyä vapaa-aikaa sekä näin helpottaa esimerkiksi työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista
• mahdollistaa paluumuuton syntymäpaikkakunnalle
• antaa mahdollisuuden työskennellä sillä paikkakunnalla, jossa omat iäkkäät vanhemmat tai lapsenlapset asuvat ja näin yhdistää työelämä ja oma henkilökohtainen panos läheisten hoivaamiseen ja hyvinvointiin
• antaa mahdollisuuden muuttaa puolison työn perässä paikkakunnalle, jossa ei muutoin olisi oman alan töitä ja voi näin varmistaa kriittisen osaamisen sille toimialalle, mille puoliso työllistyy
• antaa kunnille ja kaupungille paremmat mahdollisuudet kilpailla asumisen laadulla ja hyvillä yhteiskäyttötyötiloilla
• kannustaa kuntia ja valtiota luomaan yhteisiä yhteiskäyttötyötiloja myös seutukeskuksiin ja maaseutumaisiin kuntiin
• vähentää poismuuttoa niiltä korkeakoulupaikkakunnilta, joilla ei ole tähän mennessä ollut mahdollisuutta tarjota alan töitä.

Paikkariippumattoman työn ja etätyön joustavampaan käyttöön liittyy aina myös riskejä. Näitä ovat erityisesti työntekijän eristäytymisen tunteen lisääntyminen ja työyhteisön mahdollinen puuttuminen. Riskeihin voidaan varautua hyvällä suunnittelulla ja poistaa niitä hyvällä johtamisella, yhteisillä työtiloilla ja sähköisillä työalustoilla.

Myös henkilöstöltä vaaditaan oman työn johtamisen taitoja, ja henkilöstölle tarvitaan tukea tämän osaamisen karttumiseen. Työyhteisöissä on huomioitava myös työilmapiiri ja työsuojelu. Mallit siihen, miten esimerkiksi häirintään puututaan, on oltava.

Vaikka valtion henkilöstöpoliittisissa periaatteissa on jo joustoja, niin siitä huolimatta on monia ratkaisemattomia asioita, jotka hidastavat paikkariippumattoman työn ja joustavamman etätyön käytön lisääntymistä. Näitä ovat mm. tiukka tulkinta etätyöpäivän pituudesta sekä matkoihin ja työvälineisiin liittyvät korvauskysymykset.

On äärimmäisen tärkeää, että Suomen hallitus näyttää johtajuutta ja kannustaa työmarkkinaosapuolia kartoittamaan ja poistamaan paikkariippumattoman ja monipaikkaisen työn esteitä. Samoin on pikaisesti käynnistettävä paikkariippumaton rekrytointi valtion virkoihin ja mahdollistettava nykyiselle henkilökunnalle laajempi ja joustavampi mahdollisuus etätyöhön.

Kainuu selvittää parhaillaan monipaikkaisuuden potentiaalia – vastaa kyselyyn ja kerro, mitkä seikat tekisivät Kainuusta yhä paremman paikan monipaikkaiselle elämälle! Vastaaminen vie noin 5 minuuttia, ja palkinnoksi arvotaan hotellimajoitus Kuhmossa.

Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X