Hoitaja ja teknologia – uutta vai tuttu juttu?

Hoitaja ja teknologia – uutta vai tuttu juttu?

vieraskynä | Lehtori Miia Korhonen Miia, Kainuun ammattiopisto & Lehtori Heli Ylitalo, Kainuun ammattiopisto

Onko kehossasi tulevaisuudessa 3D- tulostimella printattuja varaosia? Tarjoaako teknologia sosiaali- ja terveysalalla ratkaisuja tuleviin haasteisiin vai hidastaako se uudistuksia? Teknologian avulla muun muassa saadaan tehostettua palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta.  Digitalisaatio, tekoäly ja muut teknologiset innovaatiot ovat yhä enemmän mukana sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa. Teknologia kehittyy nopeasti ja sosiaali- ja terveysalalla on tärkeää osata erilaisia teknologisia taitoja. Teknologia on ja tulee olemaan näkyvä osa hoitotyön arkea.

Hoitotyö nähdään vieläkin käsin tehtävänä työnä, josta teknologia on kaukana. Teknologian käyttäminen hoitotyössä on päivittäistä ja teknologiaa on aina ollut, mutta nykyisin sen merkitys asiakkaan hoidossa on yhä suurempi. Teknologia vaikuttaa asiakkaan arkipäivään, mutta asiakkaan ja hoitajan kohtaaminen ovat keskeistä. Hoitajan persoona ja läsnäolo ovat edelleen hoitotyön tärkeitä työkaluja. Hoitotyössä on pitkään käytetty apuvälineitä ja avustavaa teknologiaa kuten liikkumista avustavia apuvälineitä, turvarannekkeita ja erilaisia hälyttimiä. Hoitotyö on inhimillistä toimintaa ja teknologian käyttöä on harkittava. Teknologia vaikuttaa tapaan tehdä työtä. “Teknologia on huono isäntä, mutta hyvä renki!”

Teknologisoituva arki antaa turvaa

Teknologia auttaa parhaimmillaan asiakkaita monin tavoin hyvinvoinnin edistämisessä ja sairauksien hoidossa. Etämonitorointi voi lisätä asiakkaan kiinnostusta seurata omaa terveyttään kotoa käsin.  Älykäs koti tarjoaa tulevaisuudessa erilaiset mahdollisuudet etäseurantaan niin, että asiakkaan ei tarvitse käydä tiheästi vastaanottokäynneillä. Teknologia vaikuttaa toimintatapoihin myös kotihoidossa. Kotihoidon teknologisoituva arki antaa turvaa ikäihmisille.  Kainuun soten kotihoidossa toteutetaan videovälitteisiä kotikäyntejä jo nyt. Videovälitteinen vuorovaikutus antaa uudenlaisia mahdollisuuksia keskustella asiakkaiden kanssa ja ohjata heitä.  Lääkerobotit sekä sähkölukot helpottavat kotihoidon työntekijän arkea. Kainuun Uusi sairaala on pullollaan teknologiaa aina logistiikkaroboteista langattomaan sisätilapaikannukseen asti.  Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat tutustuvat opiskeluaikana erilaisiin teknologisiin välineisiin mm. robotteihin, joiden kanssa he vierailevat työpaikoilla.

Hoitotyössä mennään aina asiakas edellä – ei teknologia edellä. On ammattitaitoa arvioida, kenelle esimerkiksi etäohjaus sopii tai kuka osaa turvallisesti tehdä etämittauksia. Videovälitteisessä vuorovaikutuksessa hoitaja ei voi koskettaa toista, mutta hänen pitää kiinnittää huomioi sanoihin. Edelleen asiakkaan hyvinvoinnin näkökulmasta tärkeää ovat liikunta ja terveellinen ruokavalio sekä sosiaaliset suhteet. Teknologia ja hoitotyö kuuluvat yhteen, ja tavoitteena on aina asiakkaan saama etu.

Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X