Imago – sisältä ulospäin

Imago – sisältä ulospäin

”Hei, miten oot viihtynyt siellä uudessa työpaikassa?

”Tosi hyvin, työ on välillä haastavaa, mutta toisaalta sellaista toivonkin. Työyhteisö on ihan mahtava. Se on oikeastaan se paras juttu tässä, vähän arvelutti pienestä yrityksestä lähteä töihin yli sadan hengen organisaatioon, mutta täällä on ihan huippuja ihmisiä töissä.”

Minä olen voinut vastata kavereiden kysymyksiin tällä tavalla, oletko sinä?

Imago-valmennuksissa keskitytään työnantajamielikuvan rakentamiseen

Mistä syntyy kokemus siitä, että työyhteisö on ihan mahtava? Eikö sinunkin mielestäsi parasta mainosta työpaikalle ole siellä töissä olevat ihmiset, jotka levittävät hyvää sanomaa? Siitä juuri on kyse Imago -hankkeessa ja sen mainossloganissa sisältä ulospäin. Työpaikan imago syntyy sen sisällä eikä vääränlaista imagoa voi korjata mahtipontisilla rekrytoinnin markkinointitempauksilla.

Imago on TE-palveluiden hanke, joka tarjoaa maksuttomia valmennuksia yrityksille ja työnantajille. Valmennuksissa keskitytään työnantajamielikuvan rakentamiseen.

IMAGO-valmennukset vahvistavat osallistujien osaamista ja ymmärrystä työnantajabrändin, yrityskulttuurin sekä työnantajamielikuvan kehittämisen merkityksestä liiketoiminnalle sekä auttavat yritystä tunnistamaan omat vahvuudet ja kehityskohteet työnantajana. Valmennukset ovat suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten johdolle ja HR:lle sekä muille avainhenkilöille. Valmennuksissa ei ole toimialarajoituksia, ja valmennukset sopivat myös julkisen sektorin työnantajille.

Keväällä 2022 alkaneet Imago-valmennukset ovat saaneet hyvää palautetta niihin osallistuneilta yrityksiltä: keskiarvo loppupalautteista on 3,46 (asteikolla 1-4). Hanke on myös saanut jatkorahoituksen vuodelle 2023, joten hankkeen palvelut työnantajille paitsi jatkuvat, myös kehittyvät. Valmennukset ovat aluekohtaisia eli esimerkiksi Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yrityksille on omat valmennuksensa. Myös ilman aluerajausta olevia valmennuksia on saatavilla. Kaikki valmennukset järjestetään verkossa, joten osallistuminen on helppoa mistä päin Suomea tahansa.

Konkreettisia työkaluja

Mikä sitten on ollut valmennusten parasta antia? Yhteiset pienryhmäkeskustelut, killeriresepti työpaikkailmoituksen tekemiseen vai valmennusten käytännönläheisyys ja monialaiset keskustelut? Aiemmat osallistujat ovat arvostaneet valmennusten konkreettisia vinkkejä ja työkaluja – valmentajat ovat voineet todeta, että apua arkeen siis kaivataan!

Kipinä Median yrittäjä Timo Kyllönen oli yksi keväällä 2022 Imago-valmennukseen osallistuneista työnantajista. Timo kertoo omista kokemuksistaan näin:

Menestyvä yritys muodostuu toimivasta ideasta, kyvystä tuotteistaa toiminta kiinnostavasti ja loistavista tekijöistä – ihmisistä yrityksen sisällä. Ongelmat työvoiman saatavuudessa aiheuttavat päänvaivaa useissa kasvuhaluisissa yrityksissä Kainuussa, myös kuhmolaisessa mainostoimistossa KipinäMediassa. Kun pitkän rupeaman palkkatyössä tehneenä ryhdyin runsas vuosi sitten hakemaan lisää työvoimaa, huomasin pudonneeni täydellisesti työnhaun karttalehdeltä. Uusia kanavia, välineitä ja tapoja oli tullut lähes 20 vuoden aikana niin paljon, että aikaa meni pelkästään kärryille pääsemisessä.

IMAGO-valmennuksen sisällöt tulivat juuri oikeaan aikaan, sillä sieltä saadut neuvot tänään toimiviin työnhaun kanaviin olivat kuin juuri yrityksemme tarpeeseen kirjoitettuja. Koulutukset antoivat ajankohtaista ja punnittua tietoa työnantajakuvan rakentamisesta, osaajamarkkinoinnin välineistä ja yrityskulttuureista – kaikki tarpeellisia pohdittavia asioita yrityksen rekrytointivaiheessa.

Uskon, että TE-palvelujen tapa järjestää IMAGO-valmennukset verkossa sopivat useimmille yrittäjille. Annan lämpimät suositukseni valmennuksiin osallistumiseen kaikille samassa tilanteessa oleville yrittäjille.

Kurssikummi kulkee matkassa myös valmennuksen jälkeen

Yhtenä kehittämisen kohteena valmennuksissa esiin on nostettu myös kurssikummit. Kurssikummit ovat TE-palvelujen yritysasiantuntijoita, jotka kulkevat mukana valmennusten aikana ja jatkavat matkaa yhdessä yritysten kanssa valmennusten jälkeen. Kurssikummit varmistavat, että yritykset pysyvät hyvin alkaneella kehittymisen polulla jatkossakin ja neuvovat myös muiden tarpeellisten palvelujen äärelle.

Kurssikummina Kainuun alueen valmennuksessa marraskuussa aloittaa TE-toimiston yrityspalvelu- ja EURES -asiantuntija Teemu Ahtonen.

”Innostuin lähtemään kurssikummiksi, jotta voin itsekin oppia samalla uusia asioita sekä valmentajilta että yrityksiltä. Positiivisen työnantajamielikuvan muodostumiseen liittyy niin paljon erilaisia asioita, että asioihin on syytä perehtyä kunnolla, jotta osaa ottaa huomioon kaikki mahdolliset asiat. Koen, että tämäntyyppiselle valmennukselle olisi ollut tarvetta jo vuosia sitten, joten on erittäin ilahduttavaa, että tätä mahdollisuutta on nyt tarjolla kaikille halukkaille. Haluan pystyä puhumaan yritysten kanssa samaa kieltä ja ymmärtämään erilaisia lähtökohtia IMAGOn kehittämisen suhteen. Vaikka rekrytointihaasteiden edessä tilanne saattaakin tuntua vaikealta niin uskon, että aina on mahdollista parantaa tilannettaan. Tähän uskon IMAGO-valmennusten tarjoavan hyödyllisiä työkaluja kaikille eri toimialoille.”

Onnistuminen tiimityössä

IMAGOSSA valmentajina toimivat Aava & Bangin asiantuntevat valmentajat. He ovat havainneet yritysten arjesta, että sisäisen viestinnän ja omien vahvuuksien tunnistaminen osana työnantajabrändin rakentamista on riemullinen haaste suomalaisissa yrityksissä. Rekrytoinnissa menestyvät yritykset, jotka ovat kehittäneet työnantajabrändiä systemaattisesti ja vuorovaikutuksessa. Yrityksissä ollaan kiinnostuneita syrjimättömyyden ja monimuotoisuuden varmistamisesta ja samalla näkökulmien moninaisuus haastaa kehittämistä.

Kiinnostuitko Imagosta? Hae mukaan jo tänään: https://toimistot.te-palvelut.fi/web/imago

Kirjoittajat

Kaisamarja Vihanta, palvelujohtaja, Kainuun TE-toimisto

Teemu Ahtonen, asiantuntija yrityspalvelut ja EURES, Kainuun TE-toimisto ja

Timo Kyllönen, yrittäjä, KipinäMedia – Sopivan kokoinen kumppani

Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X