Kainuu on osa Eurooppaa

Kainuu on osa Eurooppaa

vieraskynä | Teemu Ahtonen

Minulta kysytään usein, miten voidaan edistää eurooppalaisten liikkuvuutta ja työntekijöiden jäämistä Kainuuseen?

Kansainvälisen rekrytoinnin EURES-asiantuntijana tiedän, että Kainuun alue kiinnostaa eurooppalaisia. Meillä on täällä omat vahvuutemme ja vetovoimatekijämme – meillä on turvallista, tilaa hengittää, sujuvat asumisen mahdollisuudet ja ympärillä lumoavaa luontoa. Emme edusta miljoonakaupunkeja ja niiden negatiivisia lieveilmiöitä.

Eurooppalaisten näkökulmasta katsottuna Kainuuseenkin muuttaminen on tehty helpoksi, koska työntekijöiden vapaa liikkuvuus on osa EU:n keskeisiä periaatteita. EU:n kansalaisella on oikeus olla työnhakijana toisessa EU-maassa, työskennellä ilman työlupaa sekä asua siellä työnhakijana tai työntekijänä. Myös työsuhteen päättymisen jälkeen on oikeus jäädä maahan sekä tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti maan omien kansalaisten kanssa työnsaannin, työolojen ja muiden sosiaali- ja veroetuuksien suhteen.

Kainuun veto- ja pitovoiman edistämiseksi meidän tulee varmistaa, että tänne on helppoa löytää ja meiltä löytyy kaikin puolin toimivat asuinympäristöt. Lisäksi tarvitaan erilaisia palveluita ja toimintoja, jotka edesauttavat integroitumista kainuulaiseen arkeen, kielen oppimista myöten. Yhteiskuntaan integroituminen edellyttää avoimuutta myös paikallisilta toimijoilta, jotta kansainväliset osaajat nähdään mahdollisuutena kasvulle ja kehitykselle. Apukeinoja kun on saatavilla kaikenkokoisten työnantajien tarpeisiin!

Uuden työntekijän kohdalla voi hyödyntää esimerkiksi Työpaikkasuomi -täsmäkoulutusta apuna kielen oppimisessa. Työpaikkasuomi on osa Talent Boost -palvelukokonaisuutta, jolla tuetaan yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamista. EURES-palvelu tukee rekrytointitilanteita myös taloudellisesti. On hienoa, että tätä kaikkea on edistetty myös Kainuussa jo 30 vuoden ajan EURES palvelun kautta!

Tänä vuonna koko Eurooppa juhlistaa EURES-palvelun 30 vuotista taivalta. EURES (European Employment Services) on yhdessä Euroopan komission kanssa tuotettu työllisyyspalvelu Euroopan talousalueen ja Sveitsin asukkaille. EU ja ETA-alueella kuka tahansa sopimusmaan kansalainen on oikeutettu hakemaan töitä toisesta sopimusmaasta ja kuka tahansa työnantaja saa hakea työntekijöitä toisista EURES-maista.  

Konstit ovat monet, kun puhutaan kansainvälisten osaajien saamisesta Suomeen ja Kainuuseen. Eurooppalaista työvoimaa on mahdollista houkutella ja rekrytoida esimerkiksi osallistumalla kansainvälisille rekrytointimessuille. Tänäkin keväänä Suomen EURES-verkosto järjestää Finland Works -virtuaalisen rekrytointitapahtuman 20.3.2024, johon myös kainuulaiset yritykset voivat osallistua maksutta. Virtuaalialustalla tuhannet koulutetut osaajat ympäri Eurooppaa etsivät töitä Suomesta, kaikilta toimialoilta. Lisäksi Kainuun alue osallistuu jo toista kertaa Emigration Expo maastamuuttotapahtumaan 6.-7.4.2024. Kyseessä on Euroopan suurin rekrytointitapahtuma, joka järjestetään vuosittain Hollannissa.

Eurooppalainen työvoima on huomattava potentiaalinen voimavara myös Kainuulle. Ei tänne kuitenkaan kukaan vahingossa tule, vaan meidän on näyttäydyttävä näillä foorumeilla, missä potentiaalista työvoimaa liikkuu eniten. Emigration Expo ja vastaavat tapahtumat muuallakin Euroopassa ovat erinomaisia rekrytointikanavia, joita meidän tulee vastaisuudessa hyödyntää vielä entistäkin enemmän, niin yksityisten yritysten kuin julkisenkin sektorin. On toivottavaa, että erityisesti yrityskenttämme innostuisi näistä tapahtumista, sillä pienellä vaivalla voi yritys saada huomattavan hyödyn.

Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X