Kainuun työttömien määrä kasvoi 13 % toukokuussa

Kainuun työttömien määrä kasvoi 13 % toukokuussa

Kainuussa oli toukokuun lopussa noin 2 800 työtöntä työnhakijaa. Työttömyysaste 9,3 % oli alueista kuudenneksi matalin. Pitkäaikaistyöttömyys on ollut pitkään kasvusuunnassa mutta pieneni toukokuussa edelliskuusta. Työvoiman kysyntä laski huomattavasti, mutta tekijöistä on edelleen pulaa laajasti.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Kainuussa toukokuussa 2024.

Kainuussa oli toukokuun lopussa 2 818 työtöntä työnhakijaa, mikä on 326 henkilöä enemmän (+13 %) kuin vuotta aiemmin. Kainuun työttömyystilanne oli edellisvuoteen verrattuna alueista neljänneksi heikoin. Työttömyys supistui vuoden takaisesta ainoastaan kahdella ELY-keskusalueella, eniten Lapissa (-5 %), ja kasvu oli suurinta Pirkanmaalla (+24 %). Koko maassa työttömyys lisääntyi 11 %.

Työttömyysaste oli Kainuussa kuun lopussa 9,3 %, alueista kuudenneksi vähiten ja 1,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömyysaste oli 9,9 %, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä vuoden takaista enemmän.

Pitkäaikaistyöttömyys oli noususuunnassa suurimman osan viime vuodesta, ja kehitys on jatkunut tänä vuonna. Toukokuussa kuitenkin pitkäaikaistyöttömien määrä laski edelliskuusta 1 % (-8). Vuoden takaisesta tuli edelleen nousua 11 % (+64) ja yhteensä pitkäaikaistyöttömiä oli 648. Työttömistä 23 % oli pitkäaikaistyöttömiä, vuotta aiemmin osuus oli saman verran.

Avoimien työpaikkojen määrä putosi selkeästi

Työvoiman kysyntä oli viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla vilkasta, mutta kesäkuusta lähtien paikkamäärä on ollut useimpina kuukausina merkittävästi vuoden takaista pienempi.

Toukokuussa uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin sekä kuntakokeiluihin 22 % vähemmän (-240) kuin vuotta aiemmin, yhteensä 850. Ammattiryhmissä uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin eniten palvelu- ja myyntityöntekijöille (193), ryhmälle muut työntekijät, johon kuuluvat muun muassa marjanpoimijat, siivoojat ja eri alojen avustavat tehtävät (161) sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöille (143).

Tekijöistä on silti edelleen pulaa laajasti ja kuun lopussa useissa ammateissa oli vähemmän tai vain hieman enemmän työttömiä työnhakijoita kuin avoimia paikkoja. Vaikeinta oli löytää terveydenhuollon erityisasiantuntijoita (esimerkiksi lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit), terveydenhuollon asiantuntijoita (esimerkiksi sairaanhoitajat) sekä teollisuustuotteiden kokoonpanijoita. Haastavaa oli löytää myös muun muassa tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalveluiden johtajia, opettajia ja muita opetusalan erityisasiantuntijoita, hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöitä sekä teollisuuden ja rakentamisen avustavia työntekijöitä.


Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin. ELY-keskuksen tiedote huhtikuun työllisyyskatsauksesta (sttinfo.fi) Seuraava Työllisyyskatsaus julkaistaan 23. kesäkuuta 2024.

Yhteyshenkilöt:

Kainuun TE-toimisto
johtaja Pauli Piilma
0295 039 106
pauli.piilma@te-toimisto.fi

Kainuun ELY-keskus
työvoima-asiantuntija Atte Laitinen,
0295 023 886
atte.laitinen@ely-keskus.fi

Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X