Kainuun työttömien määrä kasvoi 7 % huhtikuussa

Kainuun työttömien määrä kasvoi 7 % huhtikuussa

Matalasuhdanne on heikentänyt työttömyyskehitystä niin Kainuussa kuin muuallakin maassa. Kainuussa oli huhtikuun lopussa noin 3 100 työtöntä työnhakijaa ja työttömyysaste oli 10,3 %. Viimeisen vajaan vuoden kehityksestä poiketen työvoiman kysyntä kasvoi huhtikuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Kainuussa huhtikuussa 2024.

Kainuussa oli huhtikuun lopussa 3 119 työtöntä työnhakijaa, mikä on 204 henkilöä enemmän (+7 %) kuin vuotta aiemmin. Kainuun työttömyystilanne oli edellisvuoteen verrattuna alueista kolmanneksi paras. Työttömyys supistui ainoastaan Lapissa, ja sielläkin vain 0,3 %. Kasvu oli suurinta Pirkanmaalla (24 %). Koko maassa työttömyys lisääntyi 12 %.

Työttömyysaste oli Kainuussa kuun lopussa 10,3 %, alueista yhdeksänneksi vähiten ja 0,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömyysaste oli 10,3 %, mikä on prosenttiyksikön vuoden takaista enemmän. 

Pitkäaikaistyöttömyys oli noususuunnassa suurimman osan viime vuodesta, ja kehitys on jatkunut tänä vuonna. Huhtikuussa pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi vuoden takaisesta 17 % (94 pitkäaikaistyötöntä enemmän). Edelliskuusta pitkäaikaistyöttömien määrä nousi 4 % (+25). Yhteensä pitkäaikaistyöttömiä oli 656. Työttömistä 21 % oli pitkäaikaistyöttömiä, vuotta aiemmin osuus oli 19 %. 

Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi

Työvoiman kysyntä oli viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla vilkasta, mutta kesäkuusta lähtien paikkamäärä on ollut merkittävästi vuoden takaista pienempi. Huhtikuussa kuitenkin uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin sekä kuntakokeiluihin 14 % enemmän (+158) kuin vuotta aiemmin, yhteensä 1 292. Avoimista työpaikoista yhdellä työnantajalla oli 200, ja ilman näitä paikkoja määrä olisi siis laskenut hieman viime vuodesta. Ammattiryhmissä uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin eniten ryhmälle muut työntekijät, johon kuuluvat muun muassa marjanpoimijat, siivoojat ja eri alojen avustavat tehtävät (408), palvelu- ja myyntityöntekijöille (269) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (164).

Tekijöistä on edelleen pulaa laajasti, ja kuun lopussa useissa ammateissa oli vähemmän tai vain hieman enemmän työttömiä työnhakijoita kuin avoimia paikkoja. Vaikeinta oli löytää maa-, metsä- ja kalatalouden avustavia työntekijöitä, terveydenhuollon erityisasiantuntijoita (esimerkiksi lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit) sekä hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöitä. Haastavaa oli löytää myös muun muassa opettajia ja muita opetusalan erityisasiantuntijoita, terveydenhuollon asiantuntijoita (esimerkiksi sairaanhoitajat) sekä tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalveluiden johtajia.


Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin. ELY-keskuksen tiedote huhtikuun työllisyyskatsauksesta (sttinfo.fi) Seuraava Työllisyyskatsaus julkaistaan 26. kesäkuuta 2024.

Yhteyshenkilöt:

Kainuun TE-toimisto
johtaja Pauli Piilma
0295 039 106
pauli.piilma@te-toimisto.fi

Kainuun ELY-keskus
työvoima-asiantuntija Atte Laitinen,
0295 023 886
atte.laitinen@ely-keskus.fi

Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X