Kainuun työttömyys pieneni syyskuussa toiseksi eniten koko maassa

Kainuun työttömyys pieneni syyskuussa toiseksi eniten koko maassa

Kainuun työttömien työnhakijoiden määrä pieneni syyskuussa 1 % vuoden takaisesta. Työttömyysaste 8,1 % oli koko maan neljänneksi matalin. Työvoiman kysyntä on supistunut mutta pulaa tekijöistä on edelleen laajasti.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Kainuussa syyskuussa 2023.

Kainuussa oli syyskuun lopussa 2 476 työtöntä työnhakijaa, mikä on 18 henkeä vähemmän (-1 %) kuin vuotta aiemmin. Prosentuaalisesti tarkasteltuna pienentyminen oli ELY-keskusalueista toiseksi suurinta, työttömyys lisääntyi muilla 14 ELY-keskusalueella ja koko maassa 7 %. 

Työttömyysaste oli Kainuussa kuun lopussa 8,1 %. Tämä oli ELY-keskusalueista neljänneksi vähiten ja saman verran kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömyysaste oli 9,4 %, mikä on 0,3 prosenttiyksikköä vuoden takaista enemmän.

Pitkäaikaistyöttömyys on ollut viime kuukausina kasvussa ja nousi edellisvuodesta 1 % (+4). Edellisen kerran pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi vuoden takaisesta syyskuussa 2021. Pitkäaikaistyöttömiä oli 622 eli 25 % työttömistä, vuotta aiemmin osuus oli samaten 25 %.

Kainuun sisällä työttömiä oli vähiten Sotkamossa, 4,3 prosenttia ja eniten Puolangalla 14,6 prosenttia. Työvoima-asiantuntija Atte Laitinen Kainuun ELY-keskuksesta kertoo Ylen artikkelissa, että Sotkamo on sarjassaan seitsemänneksi paras. Niiden kuntien joukossa, jossa on yli 3 000 työllistä, vain länsirannikolta löytyy parempia lukemia. Puolangan korkea lukema selittyy Laitisen mukaan pitkälti kunnan pienellä koolla, jossa pienetkin muutokset väestössä näkyvät suurina prosenttimuutoksina. Rakennusalan työttömyyden kasvu muualla maassa näkyy Puolangan tilastoissa, kun reissutyötä tekevät ovat eteläisten työmaiden hiljennyttyä palaneet kotikuntaansa. Lisäksi pieneen kuntaan on saapunut muutamia ukrainalaisia sotapakolaisia. Puolangalla on myös jonkin verran hyvin vaikeasti työllistyviä pitkäaikaistyöttömiä.

Pitää mennä kauas 1970–1980-luvuille, kun työllisyystilanne on ollut Sotkamossa parempi.

Atte Laitinen
Tekijöistä edelleen kova pula

Työvoiman kysyntä oli alkuvuonna vilkasta mutta kesäkuusta lähtien paikkamäärä on pudonnut merkittävästi. Syyskuun aikana työ- ja elinkeinotoimistoihin sekä kuntakokeiluihin ilmoitettiin uusia avoimia työpaikkoja 794, mikä on 19 % vähemmän (-189) kuin vuosi sitten. Ammattiryhmissä uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin eniten palvelu- ja myyntityöntekijöille (234), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (185) sekä ryhmälle muut työntekijät (123). 

Osaajista on kuitenkin yhä pulaa alalla kuin alalla ja kuun lopussa useissa ammateissa oli vähemmän tai vain hieman enemmän työttömiä työnhakijoita kuin avoimia paikkoja. Vaikeinta oli löytää terveydenhuollon erityisasiantuntijoita – eli esimerkiksi lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä –, teollisuustuotteiden kokoonpanijoita sekä suojelu- ja vartiointityöntekijöitä. Haastavaa oli löytää myös muun muassa terveydenhuollon asiantuntijoita – eli esimerkiksi sairaanhoitajia -, konepaja- ja valimotyöntekijöitä, avustavia keittiö- ja ruokatyöntekijöitä sekä palvelutyöntekijöitä.


Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin. ELY-keskuksen tiedote syyskuun työllisyyskatsauksesta (sttinfo.fi) Seuraava Työllisyyskatsaus julkaistaan 21. marraskuuta 2023.

Yhteyshenkilöt:

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
työvoima-asiantuntija Atte Laitinen, 0295 023 886
Sposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
www.elykeskus.fi/kainuu

Kainuun TE-toimisto
johtaja Pauli Piilma, 0295 039 106
Sposti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X