Kainuun työttömyys pysyy ennätyksellisen matalalla

Kainuun työttömyys pysyy ennätyksellisen matalalla

Tänään julkaistu syyskuun työllisyyskatsaus Kainuusta jatkaa viimeaikaisen trendin mukaisesti. Kainuussa oli syyskuun lopussa 2 494 työtöntä työnhakijaa, mikä on vähiten Työnvälitystilaston ensimmäisen tiedon eli vuoden 2006 jälkeen. Edellinen ennätys tehtiin vasta elokuussa.

Vuoden takaisesta työttömien määrä väheni 272 hengellä (-10 %) Myös koronakriisiä edeltävään vuoden 2019 syyskuun loppuun verrattuna työttömyys laski 478 hengellä (-16 %). Prosentuaalisesti tarkasteltuna pienentyminen vuoden 2019 syyskuusta oli selkeästi suurinta koko maassa. Koko maassa työttömyys pieneni vuoden takaisesta 12 % ja kasvoi kolmen vuoden takaisesta 3 %.

Myös työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta, eli työttömyysaste, oli Kainuussa matalampi kuin kertaakaan Työnvälitystilastossa, 8,1 %. Tämä on 0,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten ja 1,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin kolme vuotta sitten. Kainuun työttömyysaste oli ELY-keskusalueista viidenneksi matalin, koko maassa se oli 8,8 %.

Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi pitkän pienentymisen jälkeen koronakriisin ensimmäisen vuoden ajan, mutta on jälleen vähentynyt viime vuoden huhtikuusta lähtien. Syyskuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli 9 % vähemmän (-64) kuin vuoden 2019 syyskuussa, yhteensä 618. Vuoden takaisesta pitkäaikaistyöttömyys laski 18 % (-135).

Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni huomattavasti

Työvoiman kysyntä oli Kainuussa vuonna 2021 ennätyksellistä ja on jatkunut lähellä samaa tasoa alkuvuonna, vaikkakin viime kuukausina on ollut havaittavissa pientä kysynnän hiipumista. Syyskuun aikana TE-palveluihin ilmoitettiin uusia avoimia 22 % vähemmän (-274) kuin vuotta aikaisemmin, yhteensä 983. Edelleen kuitenkin kuukauden lopussa paikkoja oli avoinna 7 % enemmän (+88) kuin vuosi sitten, yhteensä 1 263.

Monilla aloilla on ollut pitkään työvoimapulaa ja kuun lopussa useissa ammateissa oli vähemmän työttömiä työnhakijoita kuin avoimia paikkoja. Vaikeinta oli löytää terveydenhuollon erityisasiantuntijoita – eli esimerkiksi lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä –, terveydenhuollon asiantuntijoita – eli esimerkiksi sairaanhoitajia -, liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijoita, prosessityöntekijöitä sekä laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijöitä.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin.

Seuraava Työllisyyskatsaus julkaistaan 22. marraskuuta 2022.

Yhteyshenkilöt:

Kainuun TE-toimisto
johtaja Pauli Piilma
p. 0295 039 106, pauli.piilma@te-toimisto.fi

Kainuun ELY-keskuksen tiedote

TEM työllisyyskatsaus /Kainuu

Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X