Kainuun työttömyysaste 10,5 % tammikuun lopussa

Kainuun työttömyysaste 10,5 % tammikuun lopussa

Kainuussa oli tammikuun lopussa noin 3 200 työtöntä työnhakijaa. Työttömyysaste oli alueista kuudenneksi matalin. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa. Työvoiman kysyntä supistui, mutta viime kuukausien huomattava lasku loppui.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Kainuussa tammikuussa 2024.

Kainuussa oli tammikuun lopussa 3 197 työtöntä työnhakijaa, mikä on 106 henkilöä enemmän (+3 %) kuin vuotta aiemmin. Kainuun työttömyystilanne oli edellisvuoteen verrattuna alueista kolmanneksi paras. Työttömyys supistui vain Lapissa, 4 %, suurinta kasvu oli Pirkanmaalla, 28 %. Koko maassa työttömyys lisääntyi 13 %.

Työttömyysaste oli Kainuussa kuun lopussa 10,5 %, mikä on alueista kuudenneksi vähiten ja 0,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömyysaste oli 10,9 %, mikä on 1,2 prosenttiyksikköä vuoden takaista enemmän.

Pitkäaikaistyöttömyys oli noususuunnassa suurimman osan viime vuodesta ja lisääntyi tammikuussakin vuoden takaisesta 12 % (+68). Edelliskuusta pitkäaikaistyöttömyys nousi 4 % (+26). Yhteensä pitkäaikaistyöttömiä oli 629. Työttömistä 20 % oli pitkäaikaistyöttömiä, vuotta aiemmin osuus oli 18 %.

Avoimien työpaikkojen määrä väheni, tekijäpula silti laajaa

Työvoiman kysyntä oli alkuvuonna vilkasta, mutta kesäkuusta lähtien paikkamäärä väheni merkittävästi. Tammikuussakin avoimia työpaikkoja oli vuoden takaista vähemmän, mutta suurin lasku loppui. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin sekä kuntakokeiluihin 1 323, mikä on 4 % vähemmän (-58) kuin vuosi sitten. Ammattiryhmissä uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin eniten palvelu- ja myyntityöntekijöille (470), prosessi- ja kuljetustyöntekijöille (215) sekä ryhmälle muut työntekijät, johon kuuluvat muun muassa siivoojat ja eri alojen avustavat tehtävät (187).

Tekijöistä on edelleen pulaa laajasti ja kuun lopussa useissa ammateissa oli vähemmän tai vain hieman enemmän työttömiä työnhakijoita kuin avoimia paikkoja. Vaikeinta oli löytää myyjiä, kauppiaita ym., terveydenhuollon erityisasiantuntijoita (esimerkiksi lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit) sekä avustavia keittiö- ja ruokatyöntekijöitä. Haastavaa oli löytää myös muun muassa lainopillisia, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijoita, suojelu- ja vartiointityöntekijöitä, prosessityöntekijöitä, teollisuustuotteiden kokoonpanijoita sekä asiakaspalvelutyöntekijöitä.


Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin. ELY-keskuksen tiedote tammikuun työllisyyskatsauksesta (sttinfo.fi) Seuraava Työllisyyskatsaus julkaistaan 26. maaliskuuta 2024.

Yhteyshenkilöt:

Kainuun TE-toimisto
johtaja Pauli Piilma, 0295 039 106
Sposti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X