Kainuun työttömyysaste koko maan neljänneksi matalin

Kainuun työttömyysaste koko maan neljänneksi matalin

Kainuussa oli kesäkuun lopussa vajaat 2 700 työtöntä työnhakijaa. Työttömyysaste oli 8,8 %. Pitkäaikaistyöttömyys väheni vuoden takaisesta. Työvoiman kysyntä on ollut alkuvuonna vilkasta mutta pieneni selkeästi kesäkuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Kainuussa kesäkuussa 2023.

Kainuussa oli kesäkuun lopussa 2 689 työtöntä työnhakijaa, mikä on 89 henkeä vähemmän (-3 %) kuin vuotta aiemmin. Prosentuaalisesti tarkasteltuna pienentyminen oli ELY-keskusalueista toiseksi suurinta, koko maassa työttömyys lisääntyi 2 %.

Työttömyysaste oli Kainuussa kuun lopussa 8,8 %, mikä 0,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli ELY-keskusalueista neljänneksi pienin ja matalammalla kuin kertaakaan kesäkuussa Työnvälistystilaston ensimmäisen tiedon eli vuoden 2006 jälkeen. Koko maassa työttömyysaste oli 10,0 %, mikä on 0,1 prosenttiyksikköä vuoden takaista enemmän.

Pitkäaikaistyöttömiä oli kuun lopussa 599, mikä on 9 % vähemmän (-56) kuin vuotta aiemmin. Edelliskuusta pitkäaikaistyöttömyys nousi 3 % (+15). Pitkäaikaistyöttömiä oli 22 % työttömistä, vuotta aiemmin osuus oli 24 %. Pitkäaikaistyöttömistä vähintään 50-vuotiaita oli 60 %, 30-49-vuotiaita 32 % ja alle 30-vuotiaita 8 %. Vähintään 60-vuotiaita oli 37 %.

Työpaikkojen määrä putosi selkeästi

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin sekä kuntakokeiluihin kesäkuun aikana 833, mikä on 20 % vähemmän (-203) kuin vuosi sitten. Ammattiryhmissä uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin eniten palvelu- ja myyntityöntekijöille (204), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (182) sekä ryhmälle muut työntekijät (139).

Tekijöistä on edelleen pulaa alalla kuin alalla ja kuun lopussa useissa ammateissa oli vähemmän tai vain hieman enemmän työttömiä työnhakijoita kuin avoimia paikkoja. Vaikeinta oli löytää informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijoita, terveydenhuollon erityisasiantuntijoita – eli esimerkiksi lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä – sekä terveydenhuollon asiantuntijoita – eli esimerkiksi sairaanhoitajia. Haastavaa oli löytää myös muun muassa suojelu- ja vartiointityöntekijöitä, teollisuustuotteiden kokoonpanijoita sekä siivoojia.

Tiedot perustuvat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin.

Seuraava Työllisyyskatsaus julkaistaan 22. elokuuta 2023.

TEM / Työllisyyskatsaus Kainuu

Yhteyshenkilöt:

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
työvoima-asiantuntija Atte Laitinen, 0295 023 886
Sposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
www.elykeskus.fi/kainuu

Kainuun TE-toimisto
johtaja Pauli Piilma, 0295 039 106
Sposti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X