Kainuussa on ennätyksellisen vähän työttömiä

Kainuussa on ennätyksellisen vähän työttömiä

Kainuussa oli toukokuun lopussa työttömiä työnhakijoita 2492.  Määrä oli tilastoidun historian alhaisin. Pitkäaikaistyöttömyys supistui vuoden takaisesta selvästi. Työvoiman kysyntä on ollut alkuvuonna vilkasta.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Kainuussa toukokuussa 2023.

Kainuussa oli toukokuun lopussa 2 492 työtöntä työnhakijaa. Varsinaisia työttömiä oli 102 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömyys lisääntyi 1 %.  Työttömyysaste oli Kainuussa kuun lopussa 8,1 %  ja 0,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Koko maassa työttömyysaste oli 9,0 %.

Kainuun TE-toimiston asiakkaana on myös iso joukko erilaisiin työvoimapalveluihin kuten työvoimakoulutukseen ja palkkatukityöhön ohjattuja henkilöitä.  Näissä palveluissa oli yhteensä 1731 asiakasta.  Laaja työttömyys 4223 henkeä muodostuu em. työttömistä ja palveluissa olevista henkilöistä yhteensä. 

Työllisyystilannetta tarkasteltaessa on syytä kiinnittää huomiota laajan työttömyyden kehittymiseen, joka sekin on Kainuussa trendinomaisesti pienentynyt viime vuosina.

Pauli Piilma

Pitkäaikaistyöttömiä oli Kainuussa toukokuun lopussa 584, mikä on 14 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.  Pitkäaikaistyöttömistä yli 60-vuotiaita oli lähes 40 %. Eläköityminen vähentää jatkossakin nopeasti pitkäaikaistyöttömyyttä Kainuussa.

Töitä on tarjolla

Työvoiman kysyntä on ollut alkuvuonna vilkasta ja toukokuussa uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin sekä kuntakokeiluihin 5 % enemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä 1 090. Ammattiryhmissä uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin eniten palvelu- ja myyntityöntekijöille, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille sekä ryhmälle muut työntekijät.

Tammi-toukokuun aikana avoimia paikkoja on ilmoitettu TE-toimistoon yhteensä lähes 6300 kappaletta, mikä on huiman iso määrä.  Rekrytointiongelmia on kokenut työnantajista 57% viimeisen vuoden aikana.

Taustalla hyvässä työllisyystilanteessa on voimakas eläköityminen sekä Kainuun talouselämän  suhdannetilanteesta huolimatta vuosia jatkunut hyvä tilanne.

Pauli Piilma

Työvoimapulaa on useilla aloilla ja kuun lopussa monissa ammateissa oli vähemmän työttömiä työnhakijoita kuin avoimia paikkoja. Vaikeinta oli löytää terveydenhuollon erityisasiantuntijoita – eli esimerkiksi lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä, informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijoita sekä suojelu- ja vartiointityöntekijöitä. Haastavaa oli löytää myös muun muassa terveydenhuollon asiantuntijoita – eli esimerkiksi sairaanhoitajia -, teollisuustuotteiden kokoonpanijoita, siivoojia, opettajia ja muita opetusalan erityisasiantuntijoita sekä hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöitä.

Monipuolista rekrytointiapua

Kainuun TE-toimiston työssä painottuu aikaisempaa enemmän aktiivinen osaajien haku ja rekrytointipalvelut sekä KV-rekrytointiin panostaminen. EURES ja kansainvälinen rekrytointi ovat useimmille työnantajille uusia asioita ja niissä TE-toimisto antaa maksutonta asiantuntija-apua.  Työpaikkojen ja yritysten esittelyt TE-Live-lähetyksissä ovat myös nykyaikaa ja usein välttämätön apu haastavamman rekrytoinnin läpiviemiseksi.  Varsinkin nuorempi polvi seuraa aktiivisesti TE-liveä ja muita somekanavissa esillä  olevia paikkoja ja siksi haut tulevat paremmin esille.

TE-toimiston näkökulmasta voi todeta työn painopisteen siirtyneen  suuren työttömyyden hoidosta enemmän osaajien ja tekijöiden löytämiseen ja rekrytoinnissa avustamiseen.

Kainuun TE-toimiston johtaja,
Pauli Piilma


Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin. ELY-keskuksen tiedote toukokuun työllisyyskatsauksesta (sttinfo.fi)

Yhteyshenkilöt:

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
työvoima-asiantuntija Atte Laitinen, 0295 023 886
Sposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
www.elykeskus.fi/kainuu

Kainuun TE-toimisto
johtaja Pauli Piilma, 0295 039 106
Sposti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X