Kainuussa työttömyys kasvaa muuta maata hitaammin

Kainuussa työttömyys kasvaa muuta maata hitaammin

Lokakuun työllisyyskatsaus on julkaistu. Lue uutisesta TE-toimiston johtaja Pauli Piilman pohdintoja Kainuun tämän hetkisistä työllisyystilastoista.

Kainuussa työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi lokakuussa 42 hengellä vuoden takaisesta

Kainuussa oli lokakuun lopussa 2649 työtöntä työnhakijaa. Varsinaiset työttömät lisääntyivät 42 henkeä, mutta työllisyyttä edistävissä palveluissa oli 157 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että ns. laaja työttömyys, joka käsittää työttömät ja työvoimapalveluissa olevat kasvoi 199 hengellä. Tämä joukko on yhteensä 4419 henkeä eli mittavasti isompi kuin varsinaiset työttömät työnhakijat.

Työvoimapalveluihin ohjaus eli ns. aktivointiaste olikin Kainuussa suhteellisesti koko maan korkein. Taustalla on se, että usein esim. ikääntyneen työnhakijan osaamista on päivitettävä koulutuksella.

Pauli Piilma

Kainuun työttömyysaste oli 8,6 % ja loivassa nousussa, kun koko maan luku taas oli 9,7 % ja selvässä nousussa. Koko maassa työttömyys lisääntyi 10% vuoden takaisesta.

Kokonaisuutena voi todeta, että muutokset ovat  noudattaneet hyvin perinteistä vuodenkiertoon liittyvää vaihtelua työllisyydessä huolimatta taloustilanteen heikkenemisestä.  Suomen talous on maltillisessa taantumassa, mutta työttömyyslukuihin ei vielä ole tullut suurta muutosta. Pahin lienee edessä talvella 2024.

Töitä on tarjolla, mutta selvästi vähemmän kuin  edellisenä vuonna

Työvoiman kysyntä oli vielä alkuvuonna vilkasta, mutta kesä-syyskuussa ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin sekä kuntakokeiluihin selvästi vähemmän avoimia paikkoja kuin vuotta aiemmin. Lokakuussa tilanne kuitenkin tasaantui ja avoimien paikkojen määrä oli edellisen vuoden tasolla.

Vaikka avoimien paikkojen määrä onkin vähentynyt, työvoimapulaa on edelleen monilla aloilla. Lokakuun lopussa monissa ammateissa oli vähemmän työttömiä työnhakijoita kuin avoimia paikkoja.

Taustalla hyvässä työllisyystilanteessa on edelleen voimakas eläköityminen sekä Kainuun talouselämän kohtuullisen hyvänä jatkunut tilanne yleisestä  suhdannetilanteesta huolimatta. Henkilöstön  vähentämiseen tähtäävien muutosneuvottelujen määrä on Kainuussakin syksyn aikana merkittävästi lisääntynyt, mutta vaikutukset työllisyyteen tulevat viiveellä.

Pientä työttömien määrää aiempien vuosien työttömyyslukuihin verratessa on hyvä muistaa, että Kainuun väestö on pienentynyt tasaisesti vuosittain ja on nyt vähän yli 70.000 kun pahimpina suurtyöttömyyden vuosina väkiluku oli 85.000 henkeä.

Pauli Piilma

Työllisyysaste puolestaan on samanaikaisesti noussut ja on vuoden 2023 kolmen ensimmäisen neljänneksen keskiarvona 74,8%. Luku on olennaisesti parempi kuin vuosikymmen sitten, jolloin oltiin hädin tuskin 62 %:n tasolla. Luku kertoo siitä, että suhteellisesti aiempaa suurempi osa työvoimaan kuuluvista on töissä.

Rekrytointiosaamiseen panostetaan

Kainuun TE-toimiston työssä painottuu aikaisempaa enemmän aktiivinen osaajien haku ja rekrytointipalvelut sekä ulkomaiseen rekrytointiin panostaminen. EURES- ja kansainvälinen rekrytointi ovat useimmille työnantajille uusia asioita ja niissä TE-toimisto antaa maksutonta asiantuntija-apua. 

Työpaikkojen ja yritysten esittelyt TE-live -lähetyksissä ovat myös nykyaikaa ja usein välttämätön apu haastavamman rekrytoinnin läpiviemiseksi. TE-live on myös mainio mahdollisuus nostaa yrityksen imagoa ja tehdä yritystä tunnetuksi. Myös erilaiset rekrytapahtumat ovat yleistyneet ympäri Kainuuta ja useat paikalliset toimijat ymmärtävät näiden merkityksen rekrytoinneissa ja työnantajamielikuvan esiintuomisessa. Alkuvuodesta järjestetään jo kolmatta kertaa koko Kainuun yhteinen virtuaalinen rekrytapahtuma Töihin Kainuuseen, johon odotetaan Kainuun työmahdollisuuksista kiinnostuneita osallistujia koko valtakunnan laajuisesti.

TE-toimiston näkökulmasta voi todeta työn painopisteen siirtyneen suuren työttömyyden hoidosta enemmän osaajien ja tekijöiden löytämiseen ja työnantajien avustamiseen rekrytoinnissa.

Pauli Piilma
Kainuun TE-toimiston johtaja


Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin. ELY-keskuksen tiedote lokakuun työllisyyskatsauksesta (sttinfo.fi) Seuraava Työllisyyskatsaus julkaistaan 22. joulukuuta 2023.

Yhteyshenkilöt:

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
työvoima-asiantuntija Atte Laitinen, 0295 023 886
Sposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
www.elykeskus.fi/kainuu

Kainuun TE-toimisto
johtaja Pauli Piilma, 0295 039 106
Sposti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X