KAORekry yhdistää opiskelijat ja työelämän

KAORekry yhdistää opiskelijat ja työelämän

Noin joka toinen opiskelija käy töissä opintojen aikana

Opiskelijan ja työelämän välillä on tiivis yhteys jo opiskeluaikana. Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan noin joka toinen opiskelija käy töissä opintojensa ohella. Työmarkkinoiden muutokset ohjaavat yrityksiä opiskelijoiden rekrytointiin suoraan koulun penkiltä jo ennen valmistumista tai heti valmistumisen jälkeen. Vapaata ja osaavaa työvoimaa on tietyillä toimialoilla vaikea löytää – vallitsevasta tilanteesta huolimatta.

Vuoden 2018 alusta voimaan astunut ammatillisen koulutuksen reformi on myös muuttanut ammatillisen koulutuksen toimintamalleja. Se kannustaa ammatillisia oppilaitoksia keskittymään opiskelijoiden työllistymiseen pelkän valmistumisen sijaan. Uudistusten myötä oppilaitokset kiinnittävät entistä enemmän huomiota työelämäyhteistyöhön.

Jukka Sierla toteaa, että opiskelijoiden työ- ja harjoittelupaikat ovat tällä hetkellä pirstaloituneet moneen eri kanavaan. Myös työnantajilla on haastavaa tavoittaa opiskelijat, koska yhtä yhtenäistä digitaalista väylää ei ole aiemmin ollut olemassa.

”Työmarkkinoiden muutokset ohjaavat yrityksiä opiskelijoiden rekrytointiin suoraan koulun penkiltä jo ennen valmistumista tai heti valmistumisen jälkeen, sillä vapaata ja osaavaa työvoimaa on tällä hetkellä hyvin vaikea saada työmarkkinoilla tietyillä toimialoilla – vallitsevasta tilanteesta huolimatta. Työnantajille on myös tärkeää rakentaa työnantajamielikuvaa opiskelijoiden keskuudessa.”

KAORekry on opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispaikka

KAORekry on suunniteltu pienentämään kuilua opiskelijoiden ja työelämän välillä tuomalla opiskelijoiden työ- ja harjoittelupaikat yhteen kanavaan sekä rakentamaan digitaalista yhteistyötä opiskelijoiden, oppilaitoksen ja työelämän välille.

Opiskelijoille KAORekry on väylä löytää avoimia koulutussopimus ja oppisopimus työpaikkoja sekä rakentaa opiskelijan omaa persoonallista työnhakijabrändiä ja osaajaprofiilia opintojen edetessä. Palvelussa työnantajat pystyvät lähestymään opiskelijoita aktiivisesti ja tarjoamaan kohdennetusti erilaisia työ- ja harjoittelupaikkoja, sekä tekemään yhteistyötä koulutusten, projektien ja tapahtumien muodossa.

Työnantajat, yritykset ja yhteistyökumppanit voivat liittyä KAOn kumppaniyritysverkostoon maksutta ja nähdä KAOn opiskelijoiden osaajaprofiileita. Eri osaamista ja taitoja pystytään seulomaan tekoälyn avulla ja tehtävään sopivalle profiilille voidaan tarjota anonyymisti erilaisia työtarjouksia.

Lisätietoa palvelusta ja rekisteröityä palveluun tästä.

Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X