Kesän aikana sekä työttömyys että työvoiman kysyntä vähenivät Kainuussa

Kesän aikana sekä työttömyys että työvoiman kysyntä vähenivät Kainuussa

Kainuussa oli heinäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita 2847. Määrä pieneni 69 hengellä vuoden takaisesta. Kainuussa työttömät vähenevät, mutta kesän aikana myös työvoiman kysyntä hiipui.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Kainuussa heinäkuussa 2023.

Kainuussa oli heinäkuun lopussa 2847 työtöntä työnhakijaa. Varsinaiset työttömät vähenivät, mutta työllisyyttä edistävissä palveluissa oli 200 henkeä henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että ns. laaja työttömyys, joka käsittää työttömät ja työvoimapalveluissa olevat kasvoi 131 hengellä. Tämä joukko on yhteensä 4433 henkeä eli mittavasti isompi kuin varsinaiset työttömät työnhakijat.

Työvoimapalveluihin ohjaus eli ns. aktivointiaste olikin Kainuussa suhteellisesti koko maan korkein. Taustalla on se, että usein esim. ikääntyneen työnhakijan osaamista on päivitettävä koulutuksella.

Pauli Piilma

Kainuun työttömyysaste oli 9,3 %, ja edelleen laskusuunnassa, kun koko maan luku oli 10,5% ja lievässä  nousussa. Koko maassa työttömyys lisääntyi 2 %.

Kokonaisuutena voi todeta, että muutokset ovat olleet pieniä ja noudattavat hyvin perinteistä vuodenkiertoon liittyvää vaihtelua työllisyydessä.

Töitä on tarjolla, mutta vähemmän kuin parina edellisenä vuonna

Työvoiman kysyntä oli vielä alkuvuonna vilkasta, mutta kesä-heinäkuussa ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin sekä kuntakokeiluihin selvästi vähemmän avoimia paikkoja kuin vuotta aiemmin. Heinäkuussa jopa 34 % vähemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä 596. 

 Ammattiryhmissä uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin eniten palvelu- ja myyntityöntekijöille (148) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (151) .

Taustalla hyvässä työllisyystilanteessa on edelleen voimakas eläköityminen sekä Kainuun talouselämän yleisestä suhdannetilanteesta huolimatta hyvänä jatkunut tilanne.

Pauli Piilma

Vaikka avoimien paikkojen määrä onkin vähentynyt, työvoimapulaa on edelleen useilla aloilla. Heinäkuun lopussa monissa ammateissa oli vähemmän työttömiä työnhakijoita kuin avoimia paikkoja. Vaikeinta oli löytää terveydenhuollon erityisasiantuntijoita – eli esimerkiksi lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä. Pulaa on myös suojelu- ja vartiointityöntekijöistä ja vaikea oli heinäkuussa löytää riittävästi esimerkiksi sairaanhoitajia sekä teollisuustuotteiden kokoonpanijoita, siivoojia, konepajatyöntekijöitä, asentajia ja korjaajia.

Rekrytointiosaamiseen panostetaan

Kainuun TE-toimiston työssä painottuu aikaisempaa enemmän aktiivinen osaajien haku ja rekrytointipalvelut sekä ulkomaiseen rekrytointiin panostaminen. EURES- ja kansainvälinen rekrytointi ovat useimmille työnantajille uusia asioita ja niissä TE-toimisto antaa maksutonta asiantuntija-apua. 

Työpaikkojen ja yritysten esittelyt TE-live -lähetyksissä ovat myös nykyaikaa ja usein välttämätön apu haastavamman rekrytoinnin läpiviemiseksi. Varsinkin nuorempi polvi seuraa aktiivisesti TE-liveä ja muita somekanavissa esillä olevia paikkoja ja siksi haut tulevat paremmin esille. TE-live on myös mainio mahdollisuus nostaa yrityksen imagoa ja tehdä yritystä tunnetuksi.

TE-toimiston näkökulmasta voi todeta työn painopisteen siirtyneen suuren työttömyyden hoidosta enemmän osaajien ja tekijöiden löytämiseen ja työnantajien avustamiseen rekrytoinnissa.

Kainuun TE-toimiston johtaja,
Pauli Piilma


Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin. ELY-keskuksen tiedote heinäkuun työllisyyskatsauksesta (sttinfo.fi)

Yhteyshenkilöt:

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
työvoima-asiantuntija Atte Laitinen, 0295 023 886
Sposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
www.elykeskus.fi/kainuu

Kainuun TE-toimisto
johtaja Pauli Piilma, 0295 039 106
Sposti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X