Kuinka kehitin omia ammatillisia valmiuksia Kainuun kesäyliopistossa ja miten yrittäjyys siihen liittyy

Kuinka kehitin omia ammatillisia valmiuksia Kainuun kesäyliopistossa ja miten yrittäjyys siihen liittyy

vieraskynä | Sanna Nyman

Aloitin psykoterapeuttiset valmiudet ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (45op) opinnot Kainuun kesäyliopistossa, koska kaipasin ensisijaisesti lisää osaamista ja välineitä omaan työhöni koulukuraattorina. Jossain taka-alalla oli toki myös kiinnostus jatkaa joskus myöhemmin opintoja vielä psykoterapeutiksi saakka.

Olin opiskellut aiemmin työnohessa myös avoimen yliopiston opintoja ja päässyt myös tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon, joten aikuisena opiskeleminen sinänsä oli minulle tuttua, innostavaa ja helppoa. Eniten mietitytti ajan riittävyys niin yliopisto-opintoihin kuin terapiaopintojen suorittamiseen, mutta tiesin, että hyvällä aikatauluttamisella ja suunnittelulla siitä selviää. Opintojen aloittamisessa minua mietitytti eniten niiden hinta, mutta onneksi työnantajani maksoi osan koulutuksesta ja sain pienen avustuksen myös ammattiyhdistykseltä. Jälkeenpäin ajatellen summa ei kuitenkaan tuntunut niin suurelta, koska sen sai maksaa haluamissaan osissa, johonkin se raha olisi kuitenkin kulunut.

Jo ihan ensimmäisinä koulutuspäivinä puhuimme koulutuksessa myös yrittäjyydestä ja siitä, miten voisimme tarjota ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa yrittäjinä itsemaksaville asiakkaille. Yrittäjyys ei ollut ollenkaan minun ajatukseni koulutukseen lähtiessäni, mutta huomasin pian pyöritteleväni ajatusta omasta yrityksestä mielessäni. Luin kirjoja ja nettisivuja ja kävinpä yhdessä kevytyrittäjyyttä koskevassa tilaisuudessakin ja totesin, ettei itsensä työllistäminen yrittäjänä olekaan niin hankalaa kuin olin aiemmin olettanut. Kun vielä huomasin hakemuksen, jossa haettiin Kelan Nuotti-valmentajia Kainuun alueelle, oli varmuus oman toiminimen perustamiseen löytynyt lopullisesti. Nyt olenkin tarjonnut tätä palvelua sivutoimisena yrittäjänä kainuulaisille nuorille reilun vuoden ja olen voinut hyödyntää siinäkin koulutuksessa saamiani oppeja. Uskon, että vielä jonakin päivänä työllistän itseni täysin yrittäjänä.

Koulutus antoi minulle hyviä välineitä ja muokkasi myös omaa ajatteluani ja tapaani katsoa elämää entistä voimavarakeskeisemmin

Ratkaisukeskeisyys ei ollut minulle kovin syvällisesti tuttu näkökulma ennen opintoja. Huomasin kuitenkin, että olen ollut jollakin tavalla hyvin ratkaisukeskeinen ihminen varmasti koko elämäni. Huomaan ongelmat, pulmat ja haasteet, voivottelen niitä hetken, mutta hyvin pian mieleni ohjautuu etsimään ratkaisuja. Koulutus antoi minulle hyviä välineitä, miten ohjata asiakkaita etsimään ja löytämään ratkaisuja ja luomaan uskoa siihen, että asiakas itse on oman elämänsä asiantuntija, joka tietää parhaiten itselleen sopivat keinot. Koulutus muokkasi myös omaa ajatteluani ja tapaani katsoa elämää entistä voimavarakeskeisemmin ja kiinnittäen huomiota enemmän niihin seikkoihin, jotka toimivat ja ovat hyvin kuin niihin, jotka ovat pielessä. Tällä on varmasti ollut suuri merkitys omaan jaksamiseen ja hyvinvointiini. Koulutuksessa tapaa aina myös uusia ihmisiä ja voi oppia heidän kanssaan käymistä keskusteluista, vuorovaikutuksesta ja heidän elämänkokemuksistaan paljon. Se on mielestäni koulutusten parasta sivuantia!

Huomaan, että olen jäänyt hieman koukkuun uuden oppimiseen ja opiskeluun. Olen päättänyt, etten aloita uusia opintoja ennen kuin yliopisto-opinnot on tehty. Silti mielessä on usein ajatuksia: mitähän sitten opiskelisi… Mitä jos kuitenkin aloittaisin tämän… Opiskelemalla voi saada itselleen paljon uutta tietoa ja ymmärrystä asioihin, uusia näkökulmia, uutta suuntaa elämälle, innostusta, kipinää ja tietysti lisätä omia mahdollisuuksiaan kehittyä työelämässä ja saada uusia kiinnostavia työtehtäviä.

Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X