Opiskele Kainuussa

Oppija Kainuussa

Tunne oppimisen monet polut ja kulje kohti omaa päämäärää.

Oppilaitokset

Lukiokoulutus uudistuu syksystä 2021

Yleissivistävä lukio antaa hyvät eväät jatkaa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoihin.

Lukiokoulutuksen uudistetut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syksystä 2021. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos aloitat lukio-opinnot syksyllä 2021 tai myöhemmin, opiskelet uuden opetussuunnitelman mukaan. Jos aloitat opiskelut ennen tätä, käyt lukion loppuun nykyisen opetussuunnitelman mukaan.

Opiskele ammattiin ammattiopistossa

KAOssa voit opiskella ammatillisen perustutkinnon, täydentää osaamistasi ammatti- ja erityisammattitutkinnoilla tai tutkinnon osilla.

Oletko vailla korkeakoulutusta?

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) on tekevä, profiloitunut ja aidosti kansainvälinen korkeakoulu.

Opinnot ammattikorkeakoulussa tarjoavat käytäntöön suuntautuvan vaihtoehdon tiedepainotteisille yliopisto-opinnoille. Monipuoliset työelämäyhteydet turvaavat ammattikorkeakoulusta valmistuneille hyvän työllisyyden.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot järjestetään koulutuksina, joissa voi olla suuntautumisvaihtoehtoja.

Koulutukset ja kurssit

Kun tarvitset osaamisen päivittämistä

Kainuun Opiston kursseilla voit oppia uutta, kerrata vanhaa, löytää uusia ystäviä, tavata vanhoja

Edukai Oy tarjoaa laadukkaita ja monipuolisia koulutuspalveluja, kun haluat päivittää omaa osaamistasi tai lisätä yrityksesi kilpailukykyä. Koulutustemme avulla varmistat, että osaaminen vastaa nykyisiä ja tulevia tarpeita.

Koulutustarjontamme sisältää ammattitaitoa kehittäviä lyhyt- ja täydennyskoulutuksia. Yrityksille suunnatut mittatilauskoulutukset suunnittelemme aina liiketoiminnan ja tarpeiden mukaisesti.

Modernien etäpalveluratkaisujemme avulla toteutamme koulutuksia tehokkaasti myös verkon välityksellä. Edukai Remote Services -etäpalveluilla (ERS) mahdollistamme paikkariippumattomat ratkaisut globaalisti yritysten ja oppilaitosten etäohjaus- ja etäopetustarpeisiin. Edukai toimii valtakunnallisesti ja ERS-liiketoiminnan osalta myös kansainvälisesti.

Polku käytännön opin kautta

Haluatko käytännön opin kautta kehittää osaamistasi, parantaa mahdollisuuksiasi työn saamisessa, tai oppia jotain täysin uutta?

Työvoimakoulutuksen myötä voit kouluttautua myös suoraan töihin. Tutustu Kainuun TE-palveluiden järjestämien työvoimakoulutusten eri mahdollisuuksiin.

Ammattitaitoa pystyy hankkimaan monella tapaa. Oppisopimus on erinomainen keino kouluttautua ja hankkia lisäkoulutusta. Kun valitset oppisopimuksen tavaksesi opiskella, kouluttaudut työtä tehden, saat palkkaa ja kerrytät työkokemusta.

Meistä jokaisella on taitoja ja osaamista, joiden näkyväksi tekemisestä on aina etua. Oman osaamisen tunnistamisella ja opinnollistamisen myötä saadulla osaamistodistuksella voit ponnistaa kohti työelömää. Tutustu kainuulaiseen opinnollistamismalliin.

Täydennä osaamistasi aikuiskoulutuksessa

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA on aikaansaava, asiantunteva, innostunut ja innostava monialainen asiantuntijoiden toiminnallinen tiimi. AIKOPA on laatutietoinen ja tavoitteellinen osaamisen kehittäjä. Palvelemme yksittäisten ihmisten, yritysten ja organisaatioiden jatkuvaa oppimista. Vahvuutemme ovat verkostot, asenne, osaaminen ja asiantuntijuus, asiakaspalvelu sekä paikallisuus.

Uuden oppia ja vanhan kertausta

Avoin Yliopisto-opetus Kainuussa

Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X