Ratkaisuvoimaa yhteistyöllä osatyökykyisten työllistämiseen

Ratkaisuvoimaa yhteistyöllä osatyökykyisten työllistämiseen

vieraskynä | Kati Nevalainen & Elisa Kokkonen

”Onko mahdollista, että tulevaisuudessa jokainen työhön haluava pystyisi käyttämään työkykyään työmarkkinoilla?”

Iisisti töihin-hanke on kartoittanut osatyökykyisten mahdollisuuksia työllistyä työmarkkinoille. On jo olemassa valmis malli, miten lähteä liikkeelle, kun haluaa palkata osatyökykyisen työntekijän. Tavoitteena on että, työtehtävä ja työntekijä kohtaavat. Tähän tarvitaan tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä yksilöllisesti. Työnantajilla on mahdollisuus hakea erilaisia palveluita ja tukia TE-toimistolta osatyökykyisen palkkaamiseen.

Työmme kautta olemme huomanneet, että yksi hyvä keino lähteä etsimään sopivaa työtä tai työntekijää on työkokeilun avulla. Työkokeilun aikana työnantaja pääsee tutustumaan työkokeilijaan, josta voi myöhemmin rekrytoida talon tavat tuntevan työntekijän. Työkokeilu ei ole työsuhde, joten sen ajalta ei makseta palkkaa. Kannustamme työnantajia tarjoamaan rohkeasti työkokeilupaikkoja, jotta mahdollisimman monelle työhön haluavalle löytyisi sopiva työtehtävä ja työnantajat löytäisivät potentiaalista työvoimaa.

Kun työkokeilun avulla on löydetty ja räätälöity sopiva työtehtävä, on aika neuvotella työsopimuksesta. Työnantajalla on mahdollisuus lähteä hakemaan TE-toimistolta osatyökykyisen palkkatukea, joka on taloudellinen tuki palkkauskustannuksiin. Edellytyksenä on, että työntekijällä on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Näillä perusteilla palkkatuki on enintään 50 % palkkakustannuksista. Työkokeilun sekä palkkatukityön aikana on saatavilla TE-toimiston asiantuntijoiden tuki työllistymiseen liittyvissä asioissa. Työnantajan kannattaa myös huomioida, että TE-toimistolta voi pyytää todistuksen työeläkevakuutusyhtiölle työkyvyttömyyden suojaksi, mikä on voimassa viisi vuotta.

Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan vamma tai sairaus edellyttää uusia työvälineitä, kalusteita tai muutostöitä työpaikalla. Korvausta voi saada myös toisen työntekijän antamasta avusta. Tämä kyseinen tuki on ollut vähäisellä käytöllä, joten rohkaisemme työnantajia hakemaan tätä tukea tilanteen vaatiessa.

Hyödynnämme työssämme laaja-alaisesti yhteistyötä eri verkostojen kanssa etsien jokaiselle asiakkaalle sopivaa ratkaisua.  Olemme yhteiskunnallisesti tärkeän asian äärellä. Niinpä heitämme työnantajille kysymyksen: pohdi minkälaista osaamista yrityksessä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa? Millaisia työtehtäviä on vailla tekijää ja mitä tehtäviä voitaisiin järjestellä uudelleen? Ota rohkeasti yhteyttä TE-toimistoon, niin etsitään yhdessä mahdollisuuksia!

Lähteet: TE-toimisto

Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X