RekryKainuu -hanke etsii osaavia tekijöitä

RekryKainuu -hanke etsii osaavia tekijöitä

Pula osaavista työntekijöistä on muodostanut selvän hidasteen kasvulle ja kehitykselle Kainuussa. Työvoimapulan lievittämiseksi Kainuun Liitto ja Kainuun Etu Oy ovat käynnistäneet viime kesäkuussa kaksivuotisen RekryKainuu-hankkeen.

Talousmittareiden mukaan maamme kärkivauhtia kehittyvä Kainuun aluetalous on tuonut maakuntaan ongelman, jota ei vielä muutama vuosi sitten uskottu tulevan. Korkea työttömyysaste on taittunut koko maan keskiarvon tuntumaan.

Useilla aloilla kärsitään nyt työvoimapulasta. Kainuun työttömyysaste oli lokakuun lopussa 11,7 prosenttia, kun pahimpina vuosina useampi kuin joka viides kainuulainen on ollut työtä vailla. Avoimia työpaikkoja maakunnassa on työvoimahallinnon haussa tällä hetkellä yli 200, minkä lisäksi on runsaasti myös edelleen tekijää odottavia, aiemmin haettavana olleita tehtäviä sekä niin sanottuja piilotyöpaikkoja, jotka täytetään sopivien tekijöiden löytyessä.

RekryKainuun tehtävänä on auttaa yrityksiä, julkishallintoa ja muita työllistäjiä löytämään osaavia työntekijöitä ja auttamaan työnhakijoita työpaikan löytämisessä. Työntekijöiden etsintään tarjottavat palvelut ovat pääosin maksuttomia.

 

Rekrymessuja ja
markkinointiapua

Työnantajat pääsevät halutessaan esimerkiksi rekrymessuille hankkeen hankkimalle osastolle. Hanke voi myös auttaa työpaikkojen markkinoinnissa sekä järjestää rekrytointiosaamisen parantamiseen liittyvää koulutusta sekä työnantajille että työnhakijoille.

Työnhakijoita hanke palvelee välittämällä tietoa alueen työpaikoista ja auttamalla löytämään sopivia työnantajia sekä kouluttautumismahdollisuuksia.

Osaajia etsitään niin Kainuusta kuin maakunnan rajojen ulkopuoleltakin.

Kainuulaiset työnantajat tarvitsevat tällä hetkellä muun muassa eri alojen insinöörejä, rakentajia, kokkeja, tarjoilijoita, hoitoalan ammattilaisia, tietotekniikan tuntijoita, rakentajia, maarakentajia, metallialan osaajia, opettajia, elintarvikealan ja tietotekniikan ammattilaisia, kaivososaajia, puuntaitajia, leipureita, lääkäreitä sekä monen muun alan tekijöitä.

 

Kainuu-kuvan kirkastamista

Alueen kiinnostavuuden lisäämiseksi RekryKainuu – hanke edistää myönteisen maineen luomista maakunnalle. Perussanoma on, että tämän päivän Kainuu kulkee kehityksen kärjessä ja täällä on erinomaiset edellytykset laadukkaaseen työntekoon, asumiseen ja vapaa-aikaan.

Myönteistä Kainuu-kuvaa luodaan markkinointiviestinnän keinoin sekä muun muassa osallistumalla erilaisiin messutapahtumiin eri puolilla Suomea.

Euroopan Sosiaalirahaston rahoitusta saaneen RekryKainuu – hankkeen budjetti on 460 000 euroa. Hankkeen toimialueeseen kuuluvat kaikki Kainuun kunnat. Kaksivuotisen hankkeen työntekijöinä ovat projektipäällikkö Kari Kinnunen (kari.kinnunen@kainuunetu.fi) ja projektikoordinaattori Salla-Maija Hakola (salla-maija.hakola@kainuunetu.fi)


Kari Kinnunen, projektipäällikkö

 

Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X