RekryKainuuLive-hanke etsii Kainuulle kasvoja

RekryKainuuLive-hanke etsii Kainuulle kasvoja

Kainuun ELY-keskuksen toimesta on käynnistetty RekryKainuuLive – Osaavaa työvoimaa Kainuuseen modernein keinoin hanke. Hankkeen tavoitteena on parantaa työnhakijoiden työnhakumahdollisuuksia ja auttaa ottamaan käyttöön digitaalisia ratkaisuja työllistymisen parantamiseksi saattamalla työnantajat ja työnhakijat yhteen.

Hankkeemme erityistavoitteena on vaikuttaa nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseen. Visuaalisella ilmeellä pyrimme heijastamaan organisaatiomme tärkeämpiä arvoja; edistämällä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta; ja korostamaan Kainuun upeutta ja elämäntyyliä.

Toivomme kaiken ikäisiä ja näköisiä henkilöitä kuvauksiin, emmekä vaadi aiempaa kokemusta kuvausmallin töistä. Toiveena kuitenkin on, että pystyt esiintymään luontevasti omana itsenäsi kameran edessä.

Kuvaukset toteutetaan Kainuussa 23.-24.7 tai 30.-31.7. Kuvia tulemme käyttämään rekrykainuu.fi -verkkosivuillamme, hankkeen yhteistyökumppaneiden sivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Koronasta johtuen, otamme hakemukset vastaan sähköpostitse. Osallistu merkitykselliseen työhön ja lähetä hakemus meille.

Ohjeet hakemuksen tekoon:

  • Kuvaa itsestäsi video (kännykkäkameralaatu riittää)
  • Kerro videossa itsestäsi (mm. nimi, ikä, harrastukset ja asuin paikkakunta) ja siitä miksi haluat olla mukana kuvauksissa.
  • Lähetä video sähköpostilla (17.7. mennessä) osoitteeseen kristi.loukusa@ely-keskus.fi Laita sähköpostiin myös omat yhteystietosi.
  • Ole ystävällinen ja ilmoita hakemuksen yhteydessä myös kummat päivät ja mitkä ajat sopivat aikatauluunne parhaiten.

Käsittelemme tietosi luottamuksella. Mikäli sinulla tulee ongelmia videon lataamisessa, niin laitathan viestiä. Ilmoitamme valinnoista maanantaina 20. heinäkuuta. Kuvauksista ei makseta korvausta.

Kuvauksen työryhmä:
Valokuvaaja: Vilja Harala
Ohjaaja: Kristi Loukusa, projektipäällikkö
Assistentti: Jani Hyvönen, mediavastaava

 


Open casting call

RekryKainuuLive is opening an opportunity to make a difference.

The Kainuu Centre for Economic Development, Transport and the Environment has launched an ESR-funded project RekryKainuuLive – Skilled workforce to Kainuu Region by modern means. The project aims to improve jobseekers job search opportunities and help introduce digital solutions to improve employment by bringing employers and jobseekers together.

The specific objective of our project is to contribute to the promotion of the employment of young people and others at a disadvantage in the labor market. With visual communication, we aim to reflect the more important values of our organization; promoting equality and non-discrimination; and to emphasize the beauty and lifestyle of Kainuu Region.

We are looking for a diverse set for our photo shoot. We do not require previous experience in modeling. However, we hope that you will be able to present yourself naturally in front of the camera.

Filming will take place in Kainuu on July 23-25 or July 30-31. We will use the pictures on our www.rekrykainuu.fi website, our partners websites and on social media.

Due to COVID-19 we are accepting open applications via email.

To Apply, you may kindly

  • Shoot a video of yourself (cell phone camera quality is enough)
  • Tell us about yourself in the video and why you want to collaborate. (tell us your name, age, backround, hobbies and the city or town you live in and any other interesting facts you would like)
  • Please inform us with which dates and times suit you the best
  • Send the video by e-mail by 17 July to kristi.loukusa@ely-keskus.fi. Include your own contact information in the e-mail. Also attach your portfolio if you have one.

Your information will be handled confidencially. If you have problems uploading the video, please do not hesitate to contact me. We will announce the selected applicants by Monday 20th of July.

Become a volunteer and apply now! Please note that volunteering is unpaid work and free of choice.

Crew:
Photographer: Vilja Harala
Director: Kristi Loukusa, project manager
Assistant: Jani Hyvönen, media manager

Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X