RekryKainuuLive – Osaavaa työvoimaa Kainuuseen

RekryKainuuLive – Osaavaa työvoimaa Kainuuseen

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi omaa toiminta- ja elinympäristöä työllisyyden näkökulmasta? Tai oman kunnan tai kaupungin väestörakennetta sekä elinkeinoaloja? Entäpä sitä, mikä vaikutus sillä on omaan ja läheistesi elämään ja tulevaisuuteen? Mitä tapahtuu, jos elinkeinot hiipuvat, yritysten kehittyminen pysähtyy eikä osaavaa työvoimaa löydy tai sitä ei ole saatavilla?

Nykypäivänä, kun töiden perässä liikutaan yhä enemmän, käymme kilpailua työvoimasta maan sisällä yhä kovemmin. Työvoimapula jarruttaa jo tällä hetkellä yritysten kasvua ja kehittymistä ja voi johtaa jopa yritysten sijoittumiseen muualle. Osaava työvoima myös liikkuu kehittyvien yritysten perässä. Työllisyydenhoito on merkittävää myös asuinalueen mainetyön kannalta. Yhteiskuntamme toimii viime kädessä verkostona ja siinä verkostossa tulee kaikkien osien toimia, jotta hyvinvointimme olisi taattu niin alueellisesti kuin myös yhteiskunnallisestikin.

RekryKainuuLive – Osaavaa työvoimaa Kainuuseen modernein keinoin -hanke on käynnistetty kehittämään Kainuun työvoima- ja yrityspalveluja. Lisäksi hankkeessa pureudutaan työvoiman rekrytointiin ja saatavuuteen yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa.

Hankkeen tavoitteena on lisätä yritysten ja työnantajien rekrytointiosaamista modernein keinoin ja saattaa työnantajat ja työnhakijat yhteen. Uusi toimintakonsepti tuo tietoa yrityksistä ja niiden rekrytointitarpeista aiempaa tehokkaammin.

Erityisenä tavoitteena on myös edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä. Hankkeessa kehitetään uusia innovatiivisia ratkaisuja rekrytointiosaamiseen ja työnhakumahdollisuuksien parantamiseen.

– Vuorovaikutteisilla verkkolähetyksillä pyritään parantamaan työnantajien ja työntekijöiden kohtaamista. MessiLive.fi on todella mielenkiintoinen konsepti, joka murtaa täysin perinteiset rekrytointitavat, ja tätä konseptia käytetään myös Kainuussa, hankkeen projektipäällikkö Kristi Loukusa kertoo. Lisäksi hyödynnämme myös muita nykyaikaisia kanavia kuten sosiaalista mediaa, jatkaa Loukusa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat Kainuussa ja Kainuun ulkopuolella, potentiaaliset työperäiset maahanmuuttajat ja kainuulaiset yritykset, erityisesti pk- ja mikroyritykset sekä muut työantajat. Lisäksi kohderyhmää ovat koulutusten tarjoajat sekä TE-toimiston henkilökunta ja muut työttömille palveluja tarjoavat tahot.

Rekrytointilähetyksissä yritykset ja työnhakijat kohtaavat

Suorat rekrytointilähetykset ovat tarjolla maksutta kaikille Kainuussa toimiville yrityksille, jotka haluavat tuoda esille avoimia työpaikkoja sekä koulutusmahdollisuuksia. Rekrytointilähetyksiä on mahdollisuus hakea nyt ja ensimmäisiä suoria lähetyksiä on jo toteutettu kesän aikana.

MessiLive.fi on palvelu, jossa yhdistyy tuorein tekniikka, vahva vuorovaikutusosaaminen ja pitkä kokemus työnantajien sekä työnhakijoiden palvelemisesta. On kaikkien etu, että oikea tekijä löytää itselleen oikean työpaikan mahdollisimman nopeasti.

RekryKainuuLiven nettisivuilla palvelee RekryAreena

RekryKainuuLive -hankkeen verkkosivuilla tarjotaan informatiivista sisältöä työnhakijoille, työnantajille kuin myös yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Verkkosivusto toimii kanavana Kainuun työpaikkoihin. Hanke tarjoaa kainuulaisille työnantajille näkyvyyttä, joita MessiLive.fi -lähetyksillä tuetaan. Tuotannot edistävät Kainuun mainetyötä esittämällä elävää kuvaa Kainuusta ja Kainuun tarjoamista työpaikoista. Hanke tarjoaa myös työnhakijoille mahdollisuuden tuottaa oma video-CV tai videohakemus.

RekryKainuuLive -hankkeen nettisivuille on luotu oma RekryAreena, jonne tallentuu kaikki hankkeen tuottama mediasisältö:

• URALLA-videot: Työnantajille suunnattu palvelu työnantajamielikuvan rakentamiseksi. ”Löydä urapolkusi Kainuusta”.
• URALLA-podcast: Työnhakijoille suunnattu podcast, jossa puhutaan työelämästä ja yrittäjyydestä. ”Inspiroidu tarinoista ja kuule kaikesta, mitä uralle ponnistamisesta tulee tietää.”
• MessiLive.fi-lähetykset: Vuorovaikutteiset rekrytointilähetykset tukevat rekrytointia. Lähetyksen aikana työnhakijat pääsevät esittämään työnantajille kysymyksiä avoimesta työpaikasta.

Palvelut ovat tarjolla kaikille kohderyhmille, oli sitten kyseessä työnhakija vailla nykyaikaista CV:tä tai yritys, joka kaipaa rekrytointiapua.

RekryKainuuLive -hankkeen toteutus

RekryKainuuLive -hanke starttasi maaliskuussa 2020. Projektipäällikkönä toimii Kristi Loukusa ja mediavastaavana Jani Hyvönen. Heidän tehtävänään on yhdessä kehittää ja viedä konsepti pysyväksi toiminnaksi osaksi TE-palveluita. Kristi vastaa hankkeen etenemisestä ja toimii pääsääntöisesti live- ja nauhoitussessioiden juontajana. Mediavastaavan työtehtävänä on huolehtia teknisestä toteutuksesta.

RekryKainuuLive -hankkeelle on myönnetty Euroopan sosiaalirahaston tukea (390 640 euroa) syksyllä 2019. Kaksivuotinen hanke toimii osana Messilive.fi -konseptia. Hankkeessa luodaan pysyvä palvelumalli Kainuuseen, ja hankkeen päätyttyä toiminta jatkuu osana Kainuun TE-toimiston palvelutarjontaa. Hanke kytkeytyy tiiviisti Kainuun mainetyöhön, minkä on huomattu olevan tärkeä osa työllisyydenhoitoa. Hanke on määritetty toteutettavaksi aikavälillä 1.3.2020 – 28.2.2022.

Lisätietoja RekryKainuuLive -hankkeesta:
• RekryKainuuLive -hankkeen nettisivut (rekrykainuu.fi). Englanninkieliset sivut avataan syksyn 2020 aikana.
• RekryKainuuLive -hankkeen kuvaus (ely-keskus.fi)

Hankkeen kuulumisia voi seurata somekanavissa:
• Instagram: https://www.instagram.com/rekrykainuu/
• Twitter: https://twitter.com/rekrykainuu
• Facebook: https://www.facebook.com/RekryKainuu/

Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X