Sparraa ja kehitä yrityksesi liiketoimintaa muutosturva-asiantuntijan avulla

Sparraa ja kehitä yrityksesi liiketoimintaa muutosturva-asiantuntijan avulla

Kainuun TE-toimiston kehittämä ja pilotoima ennakoivan muutosturvan palvelumalli tarjoaa kainuulaisille yrittäjille uudenlaista palvelua liiketoiminnan muutostilanteisiin. Ennakoivasta muutosturvasta yritys saa sparrausta ja apua niin positiivisiin kuin negatiivisiin muutoksiin.

”Tässä palvelussa lähtökohtana on muodostaa tilannekuva yrityksestä esimerkiksi tilinpäätöstietoja analysoimalla ja keskustelemalla yrittäjän kanssa. Näiden pohjalta asiantuntija perehtyy yrityksen kokonaistilanteeseen ja kartoittaa yrityksen tarvitsemat palvelut”, kertoo Kainuun TE-palveluiden muutosturva-asiantuntija Anu Meriläinen.

Kainuun TE-palveluiden Anu Meriläisellä on pitkä kokemus muutosturva-asiantuntijana toimimisesta.

Anulla on muutosturva-asiantuntijana laaja osaaminen ja ymmärrys yritysten liiketoiminnasta niin kehittämisen kuin talousongelmien ratkaisujen suunnittelussa. Muutosturva-asiantuntijan kanssa yritys voikin vahvistaa liiketoimintaansa: asiantuntija voi auttaa yhteistyöverkoston avulla esimerkiksi investointeihin tai omistajanvaihdoksiin liittyvän rahoituksen hakemisessa tai kansainvälisille markkinoille laajentumisessa.

”Me olemme apuna silloin kun rahoitusta lähdetään suunnittelemaan ja hakemaan. Neuvomme esimerkiksi, millaisia dokumentteja rahoittajat tarvitsevat. Ohjaamme yrityksen niille yhteistyötahoille, jotka voivat auttaa esimerkiksi laskelmien laadinnassa.”

Ennakoivan muutosturvan palvelusta yrittäjä saa tukea myös talousongelmien ratkaisuun

Kun talousongelmia ilmenee, yrittäjän kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä kun ongelmiin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, on käytössä enemmän ratkaisuja ongelmien selättämiseen. Esimerkiksi henkilöstön irtisanomistilanteet voidaan mahdollisesti välttää, kun ongelmiin puututaan mahdollisimman varhain.

”Ennakoivan muutosturvan palvelusta saa neuvontaa ja ohjausta myös vaikeaan taloustilanteeseen. Yritysanalyysin perusteella luomme kuvan talousongelmien laajuudesta ja syistä sekä niistä keinoista, joilla ongelmat pyritään ratkaisemaan. Joskus talousongelmat ovat ratkaistavissa esimerkiksi operatiivisin keinoin.”

Palveluja myös laajasta yhteistyöverkostosta

Muutosturva-asiantuntija tekee tiiviisti yhteistyötä Kainuun alueen muiden yrityspalvelutarjoajien kanssa. Muutosturva-asiantuntijan yhteistyöverkostoon kuuluu esimerkiksi Business Kainuun verkoston asiantuntijat ja organisaatiot, sekä tämän lisäksi muun muassa pankit, Finnvera ja asianajotoimistot. Yksi keskeisistä yhteistyökumppaneista on ELY-keskus, joka tarjoaa kehittyville yrityksille monipuolisesti palveluja niin kehittämisen suunnittelun, kansainvälistymisen kuin investointien tueksi.

Yrittäjän ei tarvitse tietää, millaista palvelua hän tarvitsee, vaan tarvittavat palvelut koordinoidaan yrittäjälle yhden luukun periaatteella.

Anu Meriläinen

Kun yritys tulee muutosturva-asiantuntijan asiakkaaksi, asiantuntija kartoittaa kokonaisuudessaan yrityksen tilanteen. Tämän jälkeen hän koordinoi yritykselle tarvittavat palvelut yhteistyöverkostosta. Myös yhteistyöverkoston toimijat voivat ohjata yrityksiä TE-toimiston muutosturva-asiantuntijan puoleen.

 ”Joskus esimerkiksi pankeissa voidaan huomata ensimmäisiä merkkejä yrityksen palvelutarpeesta, jolloin he voivat ohjata yrityksen muutosturva-asiantuntijan luokse. Tämän jälkeen minä tarkastelen yrityksen tilannetta kokonaisvaltaisesti ja koordinoin yritykselle kaiken tarvittavan avun meidän laajasta yhteistyöverkostossa”, Anu kuvailee.

Yrittäjiä kannustetaan ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä

Muutosturva-asiantuntija on siis yrityksen sparraaja ja kumppani kaikissa muutostilanteissa, joita yrityksen eteen voi sen elinkaaren aikana tulla. Mitä aikaisemmin muutosturva-asiantuntijan puoleen kääntyy, sitä paremmalla todennäköisyydellä muutostilanteiden haasteet ja mahdollisuudet voidaan TE-toimiston muutosturva-asiantuntijan sekä yhteistyöverkoston avulla ratkaista.

”Talousongelmien selvittäminen on helpompaa ennen kuin ollaan pahoissa maksuvaikeuksissa. Myös investointien osalta kannattaa olla ajoissa ja ennakoivasti liikkeellä, jotta rahoitushakemukset ja tarvittavat liitteet ehditään tehdä hyvissä ajoin. Ottakaa yhteyttä matalalla kynnyksellä!”

Voit ottaa muutosturva-asiantuntija Anuun yhteyttä puhelimitse 0295 039 036 tai sähköpostitse anu.merilainen@te-toimisto.fi

Ennakoiva muutosturva pähkinänkuoressa.
Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X