Työttömyys lähti kasvuun loppuvuonna Kainuussakin

Työttömyys lähti kasvuun loppuvuonna Kainuussakin

Vuoden 2023 viimeinen työllisyyskatsaus on julkaistu. Lue uutisesta TE-toimiston johtaja Pauli Piilman pohdintoja Kainuun tämän hetkisistä työllisyystilastoista.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Kainuussa joulukuussa 2023

Kainuussa oli vuoden 2023 lopussa työttömiä työnhakijoita 3320

Kainuussa oli vuoden lopussa 3320 työtöntä työnhakijaa. Varsinaiset työttömät lisääntyivät 238 henkeä ja lisäksi työllisyyttä edistävissä palveluissa oli 61 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että ns. laaja työttömyys, joka käsittää työttömät ja työvoimapalveluissa olevat, kasvoi 299 hengellä. Tämä joukko on yhteensä 4870 henkeä eli mittavasti isompi kuin varsinaiset työttömät työnhakijat.

Työvoimapalveluihin ohjaus eli ns. aktivointiaste olikin Kainuussa 31,8 %, joka oli suhteellisesti koko maan korkein. Taustalla on se, että usein esimerkiksi ikääntyneen työnhakijan osaamista on päivitettävä koulutuksella.

Kainuun työttömyysaste oli 10,8 % ja nousussa. Samoin koko maan luku, 11,2 %, oli selvässä nousussa. Koko maassa työttömyys lisääntyi 15 % vuoden takaisesta kun Kainuussa nousua oli 8 %. Suomen talous on maltillisessa taantumassa ja se on alkanut heijastua työttömyyslukuihin. Pahin lienee edessä lopputalvella  2024.

Kokonaisuutena voi todeta, että muutokset ovat loppuvuonna ylittäneet perinteisen vuodenkiertoon liittyvän vaihtelun työllisyydessä ja liittyvät talouden taantumaan.

Pauli Piilma
Töitä on tarjolla selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna

Työvoiman kysyntä oli vielä alkuvuonna vilkasta, mutta jo kesäkuusta alkaen ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin sekä kuntakokeiluihin selvästi vähemmän avoimia paikkoja kuin vuotta aiemmin. Vaikka avoimien paikkojen määrä onkin vähentynyt, työvoimapulaa on edelleen monilla aloilla.

Taustalla hyvässä työllisyystilanteessa on edelleen voimakas eläköityminen sekä Kainuun talouselämän kohtuullisen hyvänä jatkunut tilanne yleisestä suhdannetilanteesta huolimatta. Henkilöstön vähentämiseen tähtäävien muutosneuvottelujen määrä on Kainuussakin syksyn ja talven aikana merkittävästi lisääntynyt ja niiden vaikutukset työllisyyteen näkyivät loppuvuodesta.

Pientä työttömien määrää aiempien vuosien työttömyyslukuihin verratessa on hyvä muistaa, että Kainuun väestö on pienentynyt tasaisesti vuosittain ja on nyt vähän yli 70.000 kun pahimpina suurtyöttömyyden vuosina väkiluku oli 85.000 henkeä.

Pauli Piilma
Rekrytointiosaamiseen panostetaan

Kainuun TE-toimiston työssä painottuu aikaisempaa enemmän aktiivinen osaajien haku, rekrytointipalvelut sekä ulkomaiseen rekrytointiin panostaminen.

Työpaikkojen ja yritysten esittelyt TE-live -lähetyksissä ovat myös nykyaikaa ja usein välttämätön apu haastavamman rekrytoinnin läpiviemiseksi. TE-live on myös mainio mahdollisuus nostaa yrityksen imagoa ja tehdä yritystä tunnetuksi. Myös erilaiset rekrytapahtumat ovat yleistyneet ympäri Kainuuta ja useat paikalliset toimijat ymmärtävät näiden merkityksen rekrytoinneissa ja työnantajamielikuvan esiintuomisessa.

Alkuvuodesta järjestetään jo kolmatta kertaa koko Kainuun yhteinen virtuaalinen rekrytapahtuma Töihin Kainuuseen, johon odotetaan Kainuun työmahdollisuuksista kiinnostuneita osallistujia koko valtakunnan laajuisesti.

TE-toimiston näkökulmasta voi todeta työn painopisteen siirtyneen suuren työttömyyden hoidosta enemmän osaajien ja tekijöiden löytämiseen ja työnantajien avustamiseen rekrytoinnissa.

Pauli Piilma
Kainuun TE-toimiston johtaja


Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin. ELY-keskuksen tiedote lokakuun työllisyyskatsauksesta (sttinfo.fi) Seuraava Työllisyyskatsaus julkaistaan 20. helmikuuta 2024.

Yhteyshenkilöt:

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
työvoima-asiantuntija Atte Laitinen, 0295 023 886
Sposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
www.elykeskus.fi/kainuu

Kainuun TE-toimisto
johtaja Pauli Piilma, 0295 039 106
Sposti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X