Kohti työelämää sitten, kun aika on

Kohti työelämää sitten, kun aika on

vieraskynä | Maiju Hyttinen, Keski-Suomen TE-palvelut; Johanna Sirviö, Lapin TE-toimisto & Kati Nevalainen, Kainuun TE-toimisto

Olemme pohtineet blogi-sarjassamme, sitä millaisia asioita työnantajan kannattaa pohtia, jotta yrityksen kasvu ja kehittyminen turvataan ja osaava työvoima kykenee motivoituneena tekemään työtään. Keskeisenä asiana olemme nostaneet esiin tiedon monitahoisuuden. Tiedon sirottuminen erilaisiin kanaviin vaikuttaa tiedon ja työnantajan kohtaamiseen. Samalla tavalla kuin osatyökykyinen (täsmätyökykyinen työnhakija) hämillään monitahoisen palvelujärjestelmän edessä yhtä lailla yrittäjä (täsmätyökykyisen työnantaja) on ymmällään siitä, mistä saadaan tarvittava tieto tietotulvassa.  

Tieto ei aina yksin riitä, joten työkykykoordinaattorit TE-toimistoista tulevat avuksi mielellään.

Työkykykoordinaattori on suhteellisen uusi ammattinimike, johon on koulutettu jo yli 700 työntekijää ympäri Suomea eri organisaatioiden palvelukseen. TE-palveluissa työkykykoordinaattorit selvittävät työnhakijan työkykyä ja osaamista työmarkkinoita varten. Työkykykoordinaattori antaa ohjaus- ja neuvontapalveluita kuntoutuspalveluista ja käynnistää työkyvyn selvitysprosessin, mikäli se on tarpeen. Yhteistyö eri viranomaisten ja palveluntuottajien kanssa takaa hyvän lopputuloksen ja lyhentää työttömyysaikaa. Pääsuunta TE-palveluissa on kohti työelämää sitten, kun on oikea aika.

Kun osatyökykyisen työhakijan tilanne työkyvyn selvitysten, kuntoutuksien, terveydentilan vakauttamisen ja osaamisen sanoittamisen jälkeen on suotuisa, suunnataan takaisin työmarkkinoille. Tässä kohtaa viimeistään pohditaan tarjolla oleviin työtehtäviin hakeutumista. Työelämän tarpeista lähtevä rekrytointi on kannattavaa, joten TE-toimistojen toiveena on, että työnantajat ottavat rohkeasti yhteyttä ja ilmiantavat näitä osatyökykyisille sopivia työmahdollisuuksia.

Mitä vaihtoehtoja osatyökykyisten työllistämiseen on?

  • Ehdokashaun kautta etsitään sopivia työntekijöitä ilman julkista työnhakuilmoitusta.
  • Työkokeilu mahdollistaa sopivien tehtävien räätälöimisen
  • Palkkatuki – työnantaja voi hakea palkkatukea palkkauskustannuksiin.
  • Työolosuhteiden järjestelytuki on palkkatuen tavoin harkinnanvarainen tuki. Taloudellinen tuki on tarkoitettu työolosuhteiden mukauttamisesta johtuviin kustannuksiin tai toisen työntekijän antamaan tukeen työpaikalla.
  • Työkykykoordinaattorit ovat työnantajan tukena rekrytointiprosessin eri vaiheissa ja vastaavat kysymyksiin.

Useimmiten osatyökykyiselle soveltuvat työtehtävät ovat piilotyöpaikkoina kaiken kokoisissa yrityksissä. Piilotyö, joka soveltuu täsmäosaajalle, on yleensä työtä, joka hidastuttaa prosesseja yrityksessä. Piilotyön havaitseminen, yrityksen prosessien tarkastelu ja henkilökunnan työhyvinvointiin panostaminen tuo esiin osatyökykyiselle sopivia kenties osa-aikaisia työntehtäviä. Työnkuvan räätälöinti ei kuitenkaan ole helppoa, ja siihen TE-toimistot haluavat myös tarjota apuaan.

Ohjaus- ja neuvontatyö TE-toimistoissa ei rajoitu vain työttömiin, vaan ennakoinnilla ja työnantajalle/yrittäjälle annettavalla tuella torjutaan työkyvyttömyyden riskejä jo työsuhteen aikana. Osatyökykyisen työntekijän rekrytointi antaa tietoa työkyvystä koko työyhteisöön. Työyhteisön rikkaus on sen erilaisissa osaajissa ja erityyppisissä tekijöissä. Me kannustamme teitäkin rikastumaan!

Aiemmat blogi-kirjoitukset:

Työkyky on Strateginen asia
Ratkaisuvoimaa yhteistyöllä osatyökykyisten työllistämiseen

Lähteet:

Keinot käyttöön – ohjeita työkyvyn tueksi
Työpanos käyttöön työtehtyäviä muokkaamalla
Tie työelämään – Räätälöityä rekrytointia
Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työyhteisössä
JKL TyökykykoordinaattoriYlös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X