Neuvontapalvelut ja starttiraha apuna yrittäjän alkutaipaleella

Neuvontapalvelut ja starttiraha apuna yrittäjän alkutaipaleella

Kainuun TE-toimiston aloittavan yrittäjän palveluita käsittelevän artikkelisarjani ensimmäisessä osassa lähdettiin liikkeelle liiketoimintasuunnitelmasta (LTS) ja sen merkityksestä yrittäjälle. Toisessa osassa keskityttiin tarjolla oleviin yrittäjäkoulutuksiin, jotka monesti liittyvät varsin kiinteästi LTS:n laatimiseen tai sen kehittämiseen. Jos nuo kirjoitelmat ovat menneet ohi, pääset lukemaan ensimmäisen osan tästä ja toisen tästä.

Kolmannessa, ja viimeisessä, osassa olemme kronologisesti ajateltuna samaa aikaa sekä palveluidemme alku- että loppuvaiheessa. Tällä kertaa puhumme nimittäin neuvontapalveluista ja starttirahasta.

Neuvonnassa kartoitetaan tilanne ja seuraavat askeleet

Kun asiakas ottaa meihin yhteyttä ja pyytää neuvoa yritystoiminnan aloittamiseen liittyen, pyrimme kartoittamaan asiakkaan taustaa, nykytilannetta, missä vaiheessa suunnitelmat ovat sekä tietysti mihin kaikkeen neuvoa tarvitaan. Tämän pohjalta katsomme minkälaisilla askeleilla missäkin tilanteessa kannattaa lähteä eteenpäin.

Monissa yleisluontoisissa neuvontatilanteissa annamme ohjeistusta ja neuvoa itse. Tarpeen mukaan ohjaamme asiakasta myös muiden Business Kainuu-verkoston toimijoiden pariin tai Yritys Suomi-puhelinpalveluun. Lisäksi meillä on mahdollisuus ostaa asiakkaalle palvelua yhteistyökumppaniltamme.

Useimmilla alueilla Suomessa uusyrityskeskukset antavat neuvontaa yrityksen perustamista pohtivalle ja TE-toimisto (tai työllisyyden kuntakokeilu) puolestaan tekee päätökset starttirahahakemuksiin. Kainuussa ei kuitenkaan ole uusyrityskeskusta, joten hoidamme TE-toimistossa osittain näitä molempia rooleja, jolloin tietyissä tilanteissa on pakkokin ulkoistaa neuvontaa – ihan jo liiallista tuplaroolitusta välttääksemme. Yleisneuvontaa annamme siis itse, osana alkavan yrittäjän neuvontaa, mutta syvällisemmän yritysneuvonnan tilaamme tarvittaessa yhteistyökumppaniltamme tai ohjaamme toisen toimijan palveluihin.

Neuvonnan ei tarvitse rajoittua pelkästään ennen yrityksen perustamista tapahtuvaksi, vaan sitä voi saada koko alkutaipaleelle. Tämän vuoksi on tärkeää, että olet rohkeasti yhteydessä, aina kun vähänkään siltä tuntuu. Totta kai yrityksille löytyy paljon palveluita myös yrityksen alkuvaiheen jälkeen, mutta niitä on käsitelty, ja käsitellään jatkossakin, muissa artikkeleissa.

Starttiraha yrittäjän tueksi

Kun suunnitelmat yrityksen perustamista varten alkavat olemaan valmiita, yrittäjällä on mahdollisuus hakea starttirahaa.

Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, joka myönnetään päätoimiselle yrittäjälle henkilökohtaisesti, ei yritykselle. Jos yrityksessä on useampi osakas, heillä on kullakin mahdollisuus hakea starttirahaa, mikäli täyttävät kriteerit. Tällaisessa tilanteessa kaikkien tulee hakea starttirahaa yhtäaikaisesti.

Starttiraha ei ole varsinaisesti mikään maata mullistavan kokoinen tuki (1.1.2023 alkaen 37,21€/pvä, ja sitä maksetaan enintään 5 päivältä viikossa), mutta tarjoaa pientä perusturvaa yrittäjyyden alkuun, koska uudella yrityksellä täysi tulovirta harvoin alkaa aivan alusta saakka. Starttirahaa voidaan myöntää yhdessä tai kahdessa 6kk jaksossa. Jokainen jakso on kuitenkin haettava erikseen.

Harkinnanvaraisuus tarkoittaa sitä, että jokainen hakemus käsitellään ja harkitaan erikseen. Starttirahasta ei ole rajattu yksiselitteisesti mitään laillista toimialaa tai yhtiömuotoa pois. Kilpailutilanne tosin voi vaikuttaa jopa paikkakuntakohtaisesti starttirahan myöntämismahdollisuuksiin. Starttirahaan liittyvät lakipykälät ovat kirjattuna lakiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta. Nuo lain pykälät ovat pohjana jokaiselle starttirahapäätökselle.

Työttömällä työnhakijalla on starttirahan hakemisen sijasta mahdollisuus aloittaa yrittäjyys myös työttömyysetuudella, ensimmäisen 4kk ajan. Tämä on varteenotettava vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun starttiraha ei ole mahdollinen aiottuun liiketoimintaan (esimerkiksi sivutoiminen yrittäjyys tai alueellisesti liian kilpailtu ala). On syytä kuitenkin muistaa, että tässä vaihtoehdossa hakija on yritystoiminnastaan huolimatta edelleen työttömän statuksella tuon 4kk ajan, joten normaalit työttömyyteen liittyvät vastuut ja velvollisuudet ovat myös voimassa sen ajan.

Oletko sinä seuraava kainuulainen uusi yrittäjä?

Mikäli suunnittelet yrityksen perustamista, ole ihmeessä yhteydessä Kainuun TE-palveluihin. Etsitään yhdessä sinun tilanteesi sopiva polku kohti yritysunelmaasi. Kaipaat sitten neuvoa, starttirahaa, lisää ideoita myyntiin, markkinointiin, asiakashankintaan, yrityksesi kannattavuuden parantamiseen tai työnantajaksi tulemiseen, niin meiltä (ja kumppaniverkostostamme) löytyy kyllä apua ja vaihtoehtoja ratkaisuiksi.

Vanha sanonta sanoo, että ”hyvin valmisteltu, on puoliksi tehty”. Sanonnassa on peränsä, mutta on syytä muistaa myös se, että hyvin valmisteltu on vasta puoliksi tehty. Sen lisäksi tarvitaan rohkea, aktiivinen ja sinnikäs yrittäjä toteuttamaan valmisteltua suunnitelmaa. Yrittäjä, joka uskaltaa myös pyytää apua ja neuvoja.

Artikkeli on osa yrityspalveluita esittelevää artikkelisarjaa.

Kirjoittanut yrityspalveluiden asiantuntija,

Jussi Riikonen, jussi.riikonen@te-toimisto.fi

Jussi Riikonen, rekrytointi- ja urapalveluiden asiantuntija
Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X